“Η διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας με σχέδια μαθήματος στη Σύρο”

  • Σάββατο, 7 Οκτωβρίου, 2017 - 12:58

Η επιμορφωτική συνάντηση με θέμα “Σχέδια μαθήματος στη Διδασκαλία των Γαλλικών” που πραγματοποίησε η Σχολική σύμβουλος Δρ Ευτυχία Νικολακοπούλου σε  συνεργασία με την Υποδιευθύντρια του Ιδιωτικού Γαλλικού Δημοτικού Σχολείου “ο Άγιος Γεώργιος”,  στην αίθουσα Delasalle, την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017, είχε σαν στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών γαλλικής της Σύρου, σε θέματα σχεδίασης και προετοιμασίας του μαθήματος, έτσι ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν το ξενόγλωσσο μάθημα μέσα σε ένα  θετικό και συνεργατικό κλίμα, με την ενεργό εμπλοκή τους στην καθημερινότητα του γαλλικού πολιτισμού,  με τα παιχνίδια ρόλων, την αναπαραγωγή διαλόγων, τη συνεργασία και την ελεύθερη και δημιουργική έκφραση μέσα στην τάξη. Η κ. Νικολακοπούλου επεσήμανε ότι κάθε μάθημα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε  να ολοκληρώνεται στον προσχεδιασμένο χρόνο, με σχέδιο μαθήματος του εκπαιδευτικού και των μαθητών αντίστοιχα και συνέχισε ως ακολούθως: “Σχεδιάζοντας την κάθε δραστηριότητα, σκόπιμο είναι ο κάθε εκπαιδευτικός να αποφασίσει ως προς τα εξής: ποιος είναι ο στόχος της δραστηριότητας, αν προορίζεται για την παρουσίαση ή την εμπέδωση κάποιου γλωσσικού φαινομένου, για την κατανόηση της κύριας ιδέας ενός κειμένου, ή για την παρουσίαση του προϊόντος μιας συνθετικής εργασίας. Επιπλέον, ποιο θα είναι το περιεχόμενο της δραστηριότητας, και τα μέσα που θα αξιοποιηθούν  π.χ. ατομικά, σε ομάδες, με εποπτικά μέσα, ΤΠΕ ή ως εξωσχολική δραστηριότητα. Τόνισε επίσης ότι “η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, όπως η συνεργατική μάθηση, η ομαδική και η διερευνητική εργασία, κάνουν  τους μαθητές ικανούς να αναπτύξουν τις δεξιότητες αυτομόρφωσης, της σωστής επικοινωνίας, στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία θετικού κλίματος και αποδοχής μέσα στην τάξη.  Με αυτό τον τρόπο μόνο οι μαθητές θα είναι εύκολο να κατανοήσουν τους πολιτισμικούς δείκτες μέσω των σχεδίων και των διδακτικών σεναρίων σε καρτέλες ή σε πλατφόρμες που προάγουν το παιχνίδι, τη σκέψη και τη δημιουργικότητά τους.

Στη συνέχεια, έγινε παρουσίαση από την κ. Αργυρώ Κανακίδου καθηγήτρια Γαλλικής διαφόρων δραστηριοτήτων με τη συνδρομή εργαλείων του WEB  2.0  και παρουσιάστηκαν οι δυνατότητές τους και πρακτικές εφαρμογές τους εντός και εκτός σχολικής τάξης (παιδαγωγικά σενάρια, σχέδια μαθήματος, πλατφόρμες ψηφιακών μαθημάτων, δημιουργία αφίσας, κόμικς, εννοιολογικοί χάρτες). Τα εργαλεία του Web 2.0 παρέχουν άπειρες δυνατότητες παιδαγωγικών εφαρμογών που επιτρέπουν τη συνεργατική μάθηση και την κοινή οικοδόμηση γνώσεων και κάνουν αποτελεσματικότερη τη διδασκαλία. Όμως, όπως τόνισε η κ. Κανακίδου, για τη βέλτιστη αξιοποίησή τους είναι απαραίτητη η πλαισίωσή τους από συγκεκριμένο υποστηρικτικό παιδαγωγικό υλικό όπως είναι τα σχέδια μαθήματος που οριοθετούν και περιλαμβάνουν το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος, τη μεθοδολογία, τη διάρκεια, τα μέσα, τα φύλλα εργασίας και τους τρόπους αξιολόγησης.

            Η επιμορφωτική συνάντηση έδωσε την ευκαιρία για επιμόρφωση και ανατροφοδότηση των συμμετεχουσών εκπαιδευτικών με σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές πρακτικές που απέσπασαν θετικά σχόλια.