Δήμος Μυκόνου

Συντήρηση & επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού

  • Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου, 2017 - 06:21

H συνεργασία με τo ΔΕΔΔΗΕ, η οποία είχε παγώσει λόγω των ανεξόφλητων οφειλών και είχε ως αποτέλεσμα η εταιρεία να μην επιδιορθώνει τις βλάβες, ξεκίνησε και πάλι, λόγω εξόφλισης των οφειλών παρελθόντων ετών (2010-2013) από το Δήμο Μυκόνου.

Πέραν της εξόφλησης του ΔΕΔΔΗΕ και έπειτα από διαγωνισμό, ο Δήμος Μυκόνου υπέγραψε για πρώτη φορά σύμβαση με ιδιώτη ανάδοχο που αφορά

α) την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του δικτύου ηλεκτροφωτισμού για ασφαλή οδήγηση,

β) τον φωτισμό του Δήμου Μυκόνου με ικανοποιητικό και επαρκή φωτισμό και

γ) τις εργασίες συντήρησης  και επισκευής των δικτύων ηλεκτροφωτισμού (πεζοδρόμων, πλατειών, δημοτικών κτιρίων κλπ.).

Σχετικά με την ανάθεση, από το Δήμο επισημαίνεται, ότι στον Δήμο Μυκόνου υπηρετούν μόνο ένας μόνιμος υπάλληλος ηλεκτρολόγος και ένας συμβασιούχος, που καλούνται να εξυπηρετήσουν όλο το νησί.

Ειδικότερα οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο αφορούν:

- Στην αποκατάσταση βλαβών και την συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

- Στην αλλαγή καμμένων λαμπτήρων, την αντικατάσταση παλαιών σωμάτων φωτισμού με νέα σύγχρονα φωτιστικά υδραργύρου ή νατρίου.

- Στην συντήρηση των φωτιστικών σωμάτων αντικατάστασης.

- Στην επισκευή συγκεκριμένων εγκαταστάσεων στις περιοχές ΜΥΛΟΙ και ΝΤΑΒΙΑΣ.

Όπως ενημερώνει ο Δήμος, ήδη ο εργολάβος έχει ξεκινήσει τις εργασίες και έχει αντικατασταθεί μεγάλος αριθμός Καμμένων λαμπτήρων, καθώς και έχει προβεί σε εργασίες επισκευής των καλωδιώσεων και του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στους δημοτικούς χώρους.

Μάλιστα, ενημερώνει τον ΔΕΔΔΗΕ για τυχόν βλάβες που υπάρχουν στο δίκτυο του και ο ΔΕΔΔΗΕ αρμοδίως προβαίνει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος στην αποκατάσταση των βλαβών.

Επίσης, ο Δήμος υπογραμμίζει, ότι ο οδοφωτισμός του Περιφερειακού οδικού δικτύου είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Περιφέρειας και δεν επιτρέπεται σε δημοτικές υπηρεσίες να προβούν σε οιαδήποτε ενέργεια για την αντικατάσταση των λαμπτήρων και την επισκευή των κατεστραμμένων καλωδιώσεων. Υπάρχει ωστόσο η διασφάλιση της δεσμεύσεως του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Χατζημάρκου και του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Λεονταρίτη, ότι η Περιφέρεια θα προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου το πρόβλημα του οδοφωτισμού στον Περιφερειακό να λυθεί.

Τέλος ο Δήμος Μυκόνου καλεί τους πολίτες, για οποιαδήποτε βλάβη διαπιστώνουν στον ηλεκτροφωτισμό του Δήμου, να καλούν στα τηλέφωνα του Δήμου, (22893-60145, 22893-60112, 22890-26808), προκειμένου να ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες και να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες. 

Ετικέτες: