Τόπος ενημέρωσης, εξυπηρέτησης και έμπρακτης κοινωνικής και λειτουργικής υποστήριξης η νέα δομή, που αναμένει έγκριση υλοποίησης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας

Στην τελική ευθεία

Την έγκριση ή μη, όσον αφορά στη δημιουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σύρου – Ερμούπολης, καλείται να αποφασίσει στην επερχόμενη συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης.

Η υλοποίηση, με ίδια μέσα, δομής Κέντρου Κοινότητας, από το Δήμο Σύρου – Ερμούπολης, φαίνεται να φτάνει αισίως στην τελική ευθεία, με το Δήμο να εναρμονίζεται με το γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της πολιτείας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για τη δημιουργία ενός ενιαίου εθνικού μηχανισμού, που θα ενισχύει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας.

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης εκκίνησε τις διαδικασίες για τη δημιουργία δομής Κέντρου Κοινότητας με στόχο την ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς, για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου.

Στέγαση εντός του κτηρίου της Κοινωνικής Υπηρεσίας

Το Κέντρο Κοινότητας θα εποπτεύεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και θα διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα -  πολίτες του Δήμου µε επιμέρους φορείς και υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ, για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Το Κέντρο Κοινότητας θα στεγαστεί στον πρώτο όροφο του κτηρίου, όπου στεγάζεται και η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή  προκειμένου να εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του νησιού.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν μέχρι στιγμής ανακοινωθεί, από πλευράς του Δήμου, η εγκατάσταση του Κέντρου Κοινότητας στο κτήριο αυτό, δίπλα στα Γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας, αλλά σε διακριτό χώρο από αυτά, «είναι ιδιαιτέρως συμφέρουσα για τους πολίτες, δεδομένου ότι,  λόγω της εξωστρέφειας που έχει ήδη αναπτυχθεί εκ μέρους της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, πολίτες ανήκοντες σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού προσεγγίζουν καθημερινώς το κτήριο αυτό».

Το Κέντρο, πέραν του υφιστάμενου προσωπικού του Δήμου, το οποίο θα αναλάβει υποχρεώσεις στο Κ.Κ., θα στελεχωθεί επιπλέον µε δύο Κοινωνικούς Λειτουργούς, εκ των  οποίων ο/η ένας/µία θα  διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία στην επιστημονική υποστήριξη και υλοποίηση  δράσεων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, καθώς και στη συμβουλευτική ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Επίσης, προβλέπεται η στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας µε ένα επιπλέον άτομο, που θα απασχολείται µε τη διανομή τροφίμων.

Υπηρεσίες ενημέρωσης και πρακτικής υποστήριξης

Πρώτο πακέτο εργασίας για τους εργαζομένους στο Κέντρο Κοινότητας, θα είναι η υποδοχή, η ενημέρωση και η υποστήριξη των πολιτών/ωφελούμενων, όπου θα γίνεται καταγραφή του αιτήματος και αξιολόγηση των αναγκών τους και πληροφόρηση ή παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό, ή εθνικό επίπεδο, όπως το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, τα προγράμματα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους, κοινωνικές δομές και υπηρεσίες, όπως το Βοήθεια στο Σπίτι, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας, για άτομα με αναπηρία, τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς  κ.α.

Παράλληλα, στο Κ.Κ. θα υπάρχει υποστήριξη των πολιτών για την ένταξή τους στα προαναφερόμενα προγράμματα, με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή υποστήριξης κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

Τα στελέχη των Κέντρων Κοινότητας φροντίζουν τόσο για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων όσο και για την συλλογή των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών.

Δικτύωση σε υπηρεσίες και δομές

Παράλληλα, αντικείμενο εργασίας θα αποτελεί και η συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων, σε άλλες δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας, ή ακόμα και σε υπηρεσίες απασχόλησης (πχ ΟΑΕΔ), για την ένταξη των ωφελουμένων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια, καθώς φυσικά και σε θέσεις εργασίας, σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας  Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Προκειμένου να υποστηριχθούν οι άνεργοι πολίτες, θα υπάρχει συνεργασία του ΚΚ με την τοπική αγορά εργασίας, με στόχο την ένταξη των ανέργων. Στόχος, είναι η ανάπτυξη επαφών και τακτικής επικοινωνίας με φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών και των εργαζομένων (πχ Επιμελητήρια, ενώσεις και ομοσπονδίες εργαζομένων, συλλόγους επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών ομάδων κλπ)

Στόχος της εν λόγω ενέργειας, είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κόσμου των επιχειρήσεων, για την αναγκαιότητα αντιμετώπισης της ανεργίας στην περιοχή και την ύπαρξη συγκεκριμένης δυναμικής, όσον αφορά στην προσφορά εργατικού δυναμικού και ειδικοτήτων, όπως και η σύγκλιση του κόσμου των επιχειρήσεων με αυτή των ανέργων, μέσα από τη συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες, όπως ημερίδες.

Για τη διευκόλυνση των ενδεχόμενων ελέγχων στο ΚΚ, επιβάλλεται η καταγραφή των επικοινωνιών που χρειάστηκαν να γίνουν για τη διασύνδεση του ωφελούμενου με τις δομές ή υπηρεσίες, η ύπαρξη υλικού από ενέργειες ενημέρωσης ευαισθητοποίησης επιχειρήσεων και ανέργων, που να αποδεικνύει την τέλεσή τους, όπως δημοσιεύσεις σε Τύπο, αναρτήσεις σε ιστοσελίδες, έντυπο ενημερωτικό και φωτογραφικό υλικό κλπ, ενώ ορίζεται υποχρεωτική και η τήρηση αρχείου με υλικό από συναντήσεις, συσκέψεις, συνεργασίες των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας, με τις υπηρεσίες και τις δομές που θα αναπτυχθεί επικοινωνία.

Διασφάλιση κοινωνικής ένταξης

Τρίτο τομέας δραστηριότητας του Κέντρου Κοινότητας, αποτελεί η παροχή υπηρεσιών βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και διασφάλισης της κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων.

Ενδεικτικά, σε επίπεδο υπηρεσιών, το Κέντρο Κοινότητας δύναται, μεταξύ άλλων, να παρέχει:

-          Συμβουλευτική υποστήριξη για την ένταξη στην αγορά εργασίας υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού

-          Συμβουλευτική ψυχοκοινωνική στήριξη σε παιδιά ενήλικες και οικογένειες

-          Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας σε συνέργεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακή υποστήριξη παροχή γευμάτων υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος κ.α.)

-          Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους πχ επαγγελματικός προσανατολισμός για εφήβους βελτίωση δεξιοτήτων πολιτισμικές δραστηριότητες, προγράμματα νεανικής συμμετοχής και στήριξης, σε συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού και άλλες υπηρεσίες και δομές

-          Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο όπως οργάνωση ομάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση των πολιτών διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προληπτικής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, δικτύωση με φορείς της τοπικής κοινωνίας σχολεία πολιτιστικοί σύλλογοι επαγγελματικοί φορείς για μεικτές πρωτοβουλίες δράσεων για την τοπική ανάπτυξη την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής κ.α.

-          Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη ειδικότερα αλλά όχι αποκλειστικά για μαθητές ΑμεΑ παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες κ.α.

-          Παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με τις παρεχόμενες δυνατότητες όργανα διαδικασίες κλπ

-          Συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών

-          Ανάπτυξη δικτύου εθελοντισμού ου είτε θα συνδράμει το προσωπικό του κέντρου κοινότητας κατά περίπτωση πάντοτε υπό την εποπτεία του και με βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις του, είτε θα συμβάλλει στις δράσεις των υπολοίπων δομών αντιμετώπισης της φτώχειας, υπό τις οδηγίες και τον έλεγχο του τακτικού προσωπικού των δομών αυτών

Για τη δυνατότητα ελέγχου των δραστηριοτήτων του Κ.Κ. ορίζεται επίσης η υποχρέωση τήρησης αρχείου ενεργειών κοινωνικής ένταξης, με τα χαρακτηριστικά ωφελούμενων, την διάγνωση των αναγκών του ωφελούμενου που εντοπίζονται, αρχείου με τα αποτελέσματα της δράσης του Κ.Κ., καθώς και αρχείου με εκδηλώσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης για την κοινωνική ένταξη ομάδων ωφελούμενων.