Αγορά έγχρωμου υπερηχοτομογράφου και διάθεσή του στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου

  • Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου, 2016 - 13:11
  • /   Eνημέρωση: 22 Δεκ. 2016 - 14:54

Ο Δήμος Μυκόνου προχώρησε στην σύναψη σύμβασης με φαρμακευτική εταιρεία, προκειμένου να προμηθευτεί έγχρωμο υπερηχοτομογράφο, ώστε να τον διαθέσει για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Μυκόνου, μετά και από την υπ’ αριθμ. 147/2016 ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου για επιχορήγηση με 70.000,00 € του Κέντρου Υγείας για έκτακτες ανάγκες και κατόπιν συντονισμού με το Κ.Υ. για το ύψος της δαπάνης, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 4368/2016, ο οποίος δίνει την δυνατότητα στο Δήμο να χορηγήσει χρηματικό ποσό  για την κάλυψη έκτακτων  ή/και επειγουσών αναγκών αυτών, προς διασφάλιση της υγείας των πολιτών. Η ανωτέρω επιχορήγηση αφορά ιδίως επείγουσες συντηρήσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, προμήθεια υγειονομικού υλικού και αναλωσίμων, προμήθεια καυσίμων κ.λπ..

Ο υπερηχοτομογράφος είναι από τους πλέον σύγχρονους και διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

Þ      Διαγνωστική Koνσόλα LOGIQ F6 R2

Þ      4C-RS Wide-Band Multifrequency Convex probe: Κεφαλή σάρωσης Convex Array ευρέως φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας 2.0 - 5.0 MHz

Þ      E8Cs-RS Wide-Band Multifrequency Micro-Convex probe: Κεφαλή σάρωσης Microconvex Array ευρέως φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας: 4.0 - 10.0 MHz

Þ      L6-12-RS Wide-Band Multifrequency Linear probe: Κεφαλή σάρωσης Linear Array ευρέως φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας: 4.0 - 12.0 MHz

Þ      SONY UPD-898 Θερμογραφικός εκτυπωτής

Þ      Εκτυπωτής A4 INKJET HP DESKJET 3835

Þ      UPS 1000VA.

Επισημαίνεται ότι η ενέργεια αυτή  αποτελεί συνέχεια των υπολοίπων δράσεων για την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας, όπως η επιχορήγηση των αγροτικών ιατρών, η διάθεση οδηγών στο ΕΚΑΒ, η εξασφάλιση σίτισης και διαμονής των αποσπασμένων ΕΚΑΒιτών τη θερινή περίοδο, καθώς και ο ελαιοχρωματισμός των εγκαταστάσεών του, ύστερα από ενέργειες της Αντιδημάρχου κας Ειρήνη Γρυπάρη.

Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς δήλωσε σχετικά :  «Η σημερινή ενέργεια αποδεικνύει το έμπρακτο ενδιαφέρον του Δήμου για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και  τη στήριξη του Κέντρου Υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και πάντα σε συνεργασία με την Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας Μυκόνου θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες για την ουσιαστική ενίσχυση του έργου του Κέντρου Υγείας»

Ετικέτες: