Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών για επέκταση της παροχής οικονομικών κινήτρων σε αγροτικούς ιατρούς, ήδη υπηρετούντες και νέους, σε άγονες περιοχές

Ακόμη μία “ένεση” στη νησιωτική Υγεία

Υπογράφτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Υγείας και Οικονομικών, σχετικά με την επέκταση της παροχής οικονομικών κινήτρων σε αγροτικούς ιατρούς (υπόχρεους και επί θητεία), οι οποίοι υπηρετούν ή θα διοριστούν σε άγονες περιοχές.

Οι ιατροί αυτοί θα ενισχύονται με 400 € μηνιαίως. Οι θέσεις αυτές έρχονται να προστεθούν στις 311 που είχαν αποφασιστεί τον Ιούνιο του 2016, οπότε συνολικά οι επιδοτούμενες θέσεις ανέρχονται στις 389. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αναλυτικά οι θέσεις στις Κυκλάδες στις οποίες αφορά η ΚΥΑ είναι οι εξής:

  • Στο Περιφερειακό Ιατρείο Ορμού/Κορθίου, του Κέντρου Υγείας Άνδρου, 2 θέσεις

  • Στο Περιφερειακό Ιατρείο Πύργου, του Κέντρου Υγείας Τήνου, 2 θέσεις

  • Στο Περιφερειακό Ιατρείο Άνω Μεράς, του Κέντρου Υγείας Μυκόνου, 2 θέσεις

  • Στο Περιφερειακό Ιατρείο Κύθνου της 2ης ΥΠΕ, 1 θέση

  • Στο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας της 2ης ΥΠΕ, 2 θέσεις

  • Στο Περιφερειακό Ιατρείο Μάρπησσας, του Κέντρου Υγείας Πάρου, 1 θέση και

  • Στο Περιφερειακό Ιατρείο Πύργου Καλλίστης (Θήρα), της 2ης ΥΠΕ, 1 θέση.

Με τη δράση αυτή, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, στοχεύει αφ’ ενός στην ενίσχυση των Δημόσιων Δομών Υγείας στις άγονες και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας και αφετέρου αναγνωρίζει και επιβραβεύει την συμβολή των ιατρών, που υπηρετούν στις περιοχές αυτές.

Προσπάθειες και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Αξίζει να υπενθυμιστεί, πως η ιδέα, για την παροχή κινήτρων σε ιατρούς, προκειμένου να επιλέγουν τις μικρότερες μονάδες υγείας στα νησιά, είχε ξεκινήσει, μέσα από ενέργειες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και από αιρετούς των Κυκλάδων, ενώ μετά από σειρά συναντήσεων, εγγράφων και προφορικών αιτημάτων, δεκτή είχε γίνει, στα τέλη του 2014, η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου το περιφερειακό συμβούλιο να έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει από πόρους της Περιφέρειας κονδύλια, ώστε να ενισχύονται στους τομείς της στέγασης, ή της σίτισης, οι αγροτικοί ιατροί.

Το ύψος της αποζημίωσης ανά μήνα ανέρχεται σε 450 ευρώ, επιπλέον της μισθοδοσίας του Υπουργείου Υγείας, για όλη τη διάρκεια της θητείας τους. Το σύνολο των ιατρών που θα αποζημιώνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ανέρχεται σε 85, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, ενώ ήδη σήμερα, υπηρετούν 20 αγροτικοί ιατροί, οι οποίοι εισπράττουν την αποζημίωση των 450 ευρώ.

Πέρα από την οικονομική ενίσχυση, που αποφάσισαν οι Υπουργοί Υγείας και Οικονομικών, αλλά και την ενίσχυση του επιδόματος των 450 ευρώ της ΠΝΑΙ, η Περιφέρεια, στα τέλη Φεβρουαρίου, σε συνεργασία με τη 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις των γιατρών στα νησιά και στην περίπτωση που δεν υπάρχει εγγεγραμμένος στον κατάλογο ιατρός, ο οποίος κατέχει την αιτούμενη ειδικότητα (Παθολόγος ή γενικής Ιατρικής), προχώρησε σε πρωτοβουλία, ώστε πλέον να δίδεται η δυνατότητα μετατροπής της ειδικότητας σε άλλη, για την οποία υπάρχει υποψήφιος στον πίνακα των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με την σχετική Υπουργική Απόφαση.

Μέσω αυτής της δυνατότητας, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στόχευσε στην κατάργηση του περιορισμού ειδικότητας των ιατρών που επιθυμούν να στελεχώσουν τις δομές υγείας των νησιών της ΠΝΑι. Παράλληλα σημειώνεται, ότι η αποζημίωση θα χορηγηθεί σε όλες τις κλινικές και εργαστηριακές ειδικότητες, (Παθολογικές και Χειρουργικές) που θα εργαστούν ως επικουρικοί, σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

Ελπίδες για καλύτερη στελέχωση

Μέσω και της τελευταίας “προσθήκης” στα κίνητρα, για την προσέλκυση ιατρών στη νησιωτική χώρα, το Υπουργείο προσδοκά την ενίσχυση του ιατρικού δυναμικού, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει και σε λιγότερες μετακινήσεις ιατρών, από μικρά ΠΠΙ ή Αγροτικά Ιατρεία, σε μεγαλύτερες μονάδες, για την εξυπηρέτηση των γενικότερων αναγκών, όπως στην περίπτωση της Αντιπάρου, όπου σύμφωνα με το Δήμαρχο, το Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού, έμεινε χωρίς επιβλέποντες ιατρούς, αφού το Κέντρο Υγείας Πάρου, αποφάσισε να “κρατήσει” το δυναμικό στην μητρική μονάδα, ώστε να καλύψει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες, στην αρχή της τουριστικής περιόδου.

Το γεγονός προκάλεσε την Αντίδραση του Δημάρχου Αντιπάρου, εντούτοις, ο πρόεδρος του Κέντρου Υγείας, είχε διαβεβαιώσει, πως η Αντίπαρος δεν πρόκειται να μείνει χωρίς ιατρό, εξηγώντας με επιχειρήματα την απόφασή του αυτή, η οποία δεν εκπορεύεται από κανέναν άλλο λόγο, εκτός από την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης του Κέντρου Υγείας, το οποίο εξυπηρετεί (υπερ)πολλαπλάσιο αριθμό κατοίκων, απ’ ότι το ΠΠΙ Αντιπάρου.

Σταθερά τα... “αντικίνητρα”

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες, τόσο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όσο και από το Υπουργείο Υγείας, τόσο μέσω των κινήτρων, όσο και μέσα από τις προκηρύξεις θέσεων στα νησιά, οι δομές υγείας φαίνεται να παραμένουν υποστελεχωμένες, καθώς οι ιατροί, σε πολλές περιπτώσεις, είτε επιλέγουν να μην εκδηλώσουν ενδιαφέρον, για νησιωτικές περιοχές, είτε ακόμη κι αν δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, μετά την κατανομή του δυναμικού στα νησιά ευθύνης της 2ης ΥΠΕ, να αλλάζουν γνώμη, αφήνοντας και πάλι τη θέση, που θα κάλυπταν κενή.

Το γεγονός αυτό, έχει σημειωθεί, τόσο από τους ανθρώπους της υγείας στα νησιά, όσο και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, κυρίως του πρώτου βαθμού, με σχόλια απογοήτευσης, δεδομένου, ότι φαίνεται να μην έχει βρεθεί ακόμη η “χρυσή τομή”, στη νομοθεσία ή και στις αποφάσεις της Τ.Α., ώστε οι ιατροί να προτιμούν, αλλά και να παραμένουν στις μονάδες υγείας των νησιών, οι οποίες αποτελούν πολύτιμο αγαθό για τα νησιά, λαμβάνοντας υπόψιν τις δυσκολίες που προκύπτουν στην αντιμετώπιση των περιστατικών, λόγω νησιωτικότητας.

Από την άλλη πλευρά, το ιατρικό δυναμικό φαίνεται να αποθαρρύνεται, αφενός από το αυξημένο κόστος ζωής, στέγασης και μετακίνησης, που αναγκάζεται να αντιμετωπίσει στα νησιά – σηκώνοντας “απαγορευτικό” σε νησιά-ναυαρχίδες του τουρισμού, όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη – και αφετέρου από τα εξαντλητικά ωράρια και τις εξαιρετικά πιεστικές συνθήκες εργασίας, στις οποίες καλούνται να ασκήσουν το λειτούργημά τους, λαμβάνοντας υπόψιν, ότι στα περισσότερα νησιά, το ιατρικό δυναμικό δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση για την κάλυψη όλων των αναγκών του τόπου. Επιπροσθέτως, οι δυσκολίες στη μετακίνηση, οι οποίες προκύπτουν και πάλι από τα προβλήματα της νησιωτικότητας, αποτελούν εμπόδιο, προκειμένου ιατροί με οικογενειακές υποχρεώσεις σε κάποιο άλλο μέρος της Ελλάδας, να επιλέξουν να εκτίσουν θητεία σε κάποια νησιωτική μονάδα.