Στη Βουλή το νομοσχέδιο, όπου προβλέπεται ειδικό άρθρο που αφορά στους ιατρούς, που υπηρετούν στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, με στόχο την άρτια στελέχωσή του

Συνεχίζεται η «βροχή» κινήτρων

Κατατέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας, το οποίο περιλαμβάνει ειδικό άρθρο, σχετικά με την παροχή κινήτρων, για τους γιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.

Από την ίδρυσή του, περίπου πριν ένα χρόνο, έως και σήμερα, το μεγαλύτερο πρόβλημα, που αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας και παρά τις όποιες κινήσεις έχουν υπάρξει, μέχρι στιγμής, τόσο από πλευράς κυβέρνησης, όσο και από πλευράς τοπικών αυτοδιοικητικών φορέων, αποτελεί η αδυναμία εξεύρεσης στέγης, τουλάχιστον σε λογικό οικονομικό πλαίσιο, από τους προσληφθέντες, με αποτέλεσμα να τίθεται τροχοπέδη στην κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων του Νοσοκομείου.

Μεριμνώντας για την επίλυση του ιδιαίτερα σοβαρού αυτού ζητήματος, άρθρο, ειδικά για την περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, προστέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας, με τίτλο «Μεταρρύθυμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», το οποίο την Τρίτη, 1η Αυγούστου, κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, προς συζήτηση και ψήφιση.

«Bonus» σε προϋπηρεσία – Συμβολή των Ο.Τ.Α.

Σε μία προσπάθεια οι φορείς του κεντρικού και του ευρύτερου κρατικού φορέα, να παρέχουν περαιτέρω κίνητρα, πέραν όσων ήδη έχουν θεσπιστεί, αφενός από το Υπουργείο Υγείας, με προηγούμενο νομοθέτημα και αφετέρου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που αφορά σε χρηματικό επίδομα, και το Δήμο Θήρας, στο νομοσχέδιο του Υπ. Υγείας, προβλέπεται, πως ο χρόνος υπηρεσίας των επικουρικών ιατρών, που υπηρετούν ή θα υπηρετήσουν στο νοσοκομείο της Σαντορίνης, θα «μετρά» διπλά, σε σχέση με την υπηρεσία τους σε άλλες μονάδες.

Παράλληλα, ο Δήμος, η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, που ανήκουν στους παραπάνω φορείς, αναμένεται να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν, εφόσον αυτό απαιτείται, σίτιση, στέγαση και περαιτέρω χρηματικά επιδόματα στους ιατρούς, ανεξάρτητα με τη σχέση εργασίας τους με το Γ.Ν. Θήρας.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 28 του σχεδίου νόμου, με θέμα «Κίνητρα για το ιατρικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας», αναφέρει:

«1. Ο χρόνος υπηρεσίας των επικουρικών ιατρών στη νοσηλευτική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 64  του ν. 4368/2016 (Α’ 21), υπολογίζεται εις διπλούν σε σχέση με την υπόλοιπη προϋπηρεσία τους.

2. Οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών μπορούν να παρέχουν στους ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, που υπηρετούν σε αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή θητείας τους, δωρεάν σίτιση, δωρεάν κατάλληλο κατάλυμα διαμονής, ή και χρηματικά επιδόματα, για την κάλυψη των αναγκών τους αυτών».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «η παροχή των παραπάνω κινήτρων προσβλέπει στην επίτευξη της πλήρους στελέχωσης του εν λόγω νησιωτικού νοσοκομείου, με εξειδικευμένο και άρτια καταρτισμένο ιατρικό προσωπικό, προς όφελος της υγείας των κατοίκων του ίδιου του νησιού, του πλήθους επισκεπτών του, αλλά και ευρύτερα, προς όφελος της δημόσιας υγείας, καθώς και της προβολής της χώρας μας στο εξωτερικό».

Αρνητική στάση από τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Το πρόβλημα της στέγασης των ιατρών, καθώς επίσης και των εργαζομένων στο νοσοκομείο της Σαντορίνης δεν αποτελεί σημερινό πρόβλημα, καθώς, ήδη προ της λειτουργίας του Γ.Ν. Θήρας, ακόμη και η στελέχωση του Κέντρου Υγείας, αποτελούσε δύσκολη υπόθεση, λόγω της άρνησης των ιδιοκτητών ακινήτων, να συμφωνήσουν στη μίσθωση οικιών σε ιατρούς.

Η ανάδειξη της Σαντορίνης σε έναν από τους γνωστότερους και πιο κοσμοπολίτικους τουριστικούς προορισμούς, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει οδηγήσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων του νησιού, στην κατεύθυνση της μίσθωσής τους, κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, με υπέρογκα ενοίκια, σε μεγάλης οικονομικής επιφάνειας επισκέπτες, μία πρακτική, η οποία τους αποφέρει τεράστια έσοδα, κατά πολύ μεγαλύτερα, από την παραχώρησή τους, ακόμη και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σε εργαζόμενους του τομέα της υγείας, με ανάλογου ύψους ενοίκιο.

Ως εκ τούτου, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών ακινήτων δεν φαίνεται διατεθειμένη να «δεσμεύσει» μακροχρόνια χώρους, για την εξυπηρέτηση του προσωπικού της νοσηλευτικής μονάδας, ή ακόμη και στην περίπτωση, που υπάρξει προσφορά, το προτεινόμενο ύψος ενοικίου, ξεπερνά τις όποιες οικονομικές δυνατότητες των ιατρών, με αποτέλεσμα να μην είναι λίγες οι περιπτώσεις, που μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικό, είτε του Γ.Ν. Θήρας, είτε παλαιότερα του Κέντρου Υγείας, που δεν κατάγονται από το νησί, να αναγκάζονται για αρκετό διάστημα να χρησιμοποιούν τα οχήματά τους ως «κρεβατοκάμαρες», ή να μισθώνουν από κοινού 6 ή 7 άτομα, χώρους, που ενδείκνυνται - στην καλύτερη περίπτωση - για μία τριμελή οικογένεια.

Εντούτοις, η αρνητική αυτή και αμετακίνητη στάση των ιδιοκτητών, έχει ως αποτέλεσμα να πέφτουν στο κενό, όσες προσπάθειες έχουν γίνει, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, για τη θέσπιση κινήτρων, αφού δεν είναι πρόθυμοι καν να συζητήσουν το ενδεχόμενο να διαθέτουν τις κατοικίες τους στο προσωπικό.

Αξίζει να σημειωθεί, πως μετά την έναρξη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, παραχωρήθηκε προς στέγαση του προσωπικού, το π. Κέντρο Υγείας, με αποτέλεσμα, δεκάδες άτομα να «στοιβάζονται» σε ένα χώρο, που κανείς θα μπορούσε να χαρακτηρίσει «κοινόβιο» και ο οποίος επ’ ουδενί δεν αρμόζει σε εργαζομένους, που έχουν μετακινηθεί από τους τόπους μόνιμης διαμονής τους, προκειμένου να προσφέρουν τις υπερπολύτιμες υπηρεσίες τους, στους κατοίκους και τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες του νησιού, εν έτει 2017.

Έως και ο Δήμαρχος Θήρας, κ. Νίκος Ζώρζος, με ανοιχτή επιστολή του προς τους πολίτες του νησιού, είχε επιχειρήσει να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση, σημειώνοντας, πως «εκφράζεται η ανησυχία σχετικά με τη δυσκολία ανεύρεσης καταλυμάτων για το προσωπικό του Νοσοκομείου Θήρας. Η μη ανεύρεση κατοικιών δημιουργεί προφανή προβλήματα», ενώ καλούσε «τους συμπολίτες μας να συνδράμουν στη μίσθωση κατοικιών. Άλλωστε το θέμα έλλειψης κατοικιών δυσκολεύει όχι μόνο τον τομέα της υγείας αλλά και άλλους τομείς του δημόσιου συμφέροντος όπως η παιδεία».

Όπως είχε επισημάνει ο Δήμαρχος, αντίστοιχο – τεράστιο – πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε όλους τους τομείς του δημοσίου, που αναγκάζονται να μετακινηθούν στην Σαντορίνη, με τους φορείς και τα συλλογικά όργανα ειδικότερα των εκπαιδευτικών, να διαμαρτύρονται διαρκώς, καθώς, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στον τομέα της εκπαίδευσης, δεν έχει υπάρξει καμία αντίστοιχη ενέργεια, για θέσπιση κινήτρων, με αποτέλεσμα, να μην υπάρχει οικονομική αποζημίωση, ή θεσμική παρέμβαση για λύση τουλάχιστον του ζητήματος της στέγασης, των δασκάλων και καθηγητών, που καλούνται να καλύψουν τις θέσεις στα σχολεία της Σαντορίνης.