Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Σύρου

Η δημιουργία σε κάθε βήμα τους

Με τον ρόλο των σπόρων στη διατροφική αλυσίδα του ανθρώπου και την ανάγκη διαφύλαξης των τοπικών ποικιλιών, την τέχνη των graffiti και τη σχέση τους με την πολιτική, την εκπαίδευση και την κοινωνία ασχολήθηκαν οι μαθητές του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Σύρου στο πρώτο φύλλο της εφημερίδας...