Γιάννης Μπρας

Αδιάκοπη προσπάθεια για ευνοϊκό πλαίσιο

Εμπόδια που πρέπει να υπερπηδηθούν για την προώθηση και υλοποίηση του δικτύου υδατοδρομίων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καθώς και για τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού θεσμικού πλαισίου γνωστοποίησε ο υπεύθυνος του project management, Γιάννης Μπρας προς το σύνολο των δημάρχων που παραβρέθηκαν στο...