Ιστιοπλοϊκό σκάφος

Η φωτογραφία της ημέρας

Μαρία Δουράτσου

Η φωτογραφία της ημέρας

Νίκος Λεμονάκης