ΚΔΗΦ

Νέα παράταση έως 31/10 για ΚΗΦΗ-ΚΔΗΦ

Νέα παράταση δόθηκε στη λειτουργία των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) των Δήμων, μετά από σχετική τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής...