Ναυτικό Μουσείο Άνδρου

«Η Χώρα είναι ένα ναυτικό μουσείο»

Στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ναυτικών Μουσείων, που πραγματοποιήθηκε στο Γαλαξείδι με τη συμμετοχή 19 από τα 31 συνολικά λειτουργούντα Ναυτικά Μουσεία της Ελλάδας, συμμετείχε το Ναυτικό Μουσείο Άνδρου.

Η φετινή διοργάνωση είχε τον τίτλο «Ελληνικές Ναυτικές Πολιτείες από τον 16ο έως τον 19ο...