ταξινόμηση αρχείου

Ανάδειξη και ταξινόμηση ιστορικού πλούτου

Στην πολύτιμη γνώση και διάθεση του καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Χρήστου Λούκου και της επιστημονικής ομάδας του, ήτοι των μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών που θα τον ακολουθήσουν στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, θα περιέλθει το αρχειακό υλικό τριών ακόμη πρώην Κοινοτήτων της Σύρου...