τοιχίο αντιστήριξης

Άμεσες παρεμβάσεις για την περιοχή του Βούρλη

Ομοφώνως έγινε αποδεκτή από τους αιρετούς, η πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σύρου – Ερμούπολη περί άμεσων παρεμβάσεων στο τοιχίο αντιστήριξης της περιοχής Βούρλη, ενώ δηλώθηκε η συγκατάθεση των δημοτικών παρατάξεων για την εκκίνηση διαδικασιών με σκοπό τη δυνατότητα υλοποίησης...