Αγγελίες

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Οβελιστήριο, με τον εξοπλισμό της, έτοιμη για λειτουργία στην οδό Στ. Πρωίου 104 ("Του Φωτεινιά "). Τηλ.: 6936386681, 22810-82016