Αγγελίες

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Από ξενοδοχείο στην Αζόλιμνο: καμαριέρες, λαντζιέρες ,σερβιτόροι και μάγειρας. Πληροφορίες: 6908725666, 22810-61661