Αγγελίες

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

Την φροντίδα ηλικιωμένων, ως εσωτερική (Μόνο στη Σύρο). Τηλ.: 6938532520