Αγγελίες

ΠΑΡΑΔΟΔΙΝΤΑΙ

Καλοκαιρινά μαθήματα ζωγραφικής σε παιδιά 7-12 ετών. Τεχνική ακρυλικά και λάδια. Τηλ.: 6908984896