Αγγελίες

ΠΑΡΑΔΟΔΙΝΤΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ και φιλολογικά μαθήματα παραδίδονται από φιλόλογο με μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία. Εγγυημένη επιτυχία. Τηλ. 6946930077 (απογευματινές ώρες)