Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ των Κυκλάδων

  • Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, 2018 - 13:12

Δώδεκα νέοι συμβασιούχοι οκτάμηνης απασχόλησης αναμένεται να προσληφθούν στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Κυκλάδων, σύμφωνα με σχετική προκήρυξη που ενέκρινε το ΑΣΕΠ και θα δημοσιευθεί τις προσεχείς ημέρες.

Οι προσλήψεις αφορούν σε 5 διανομείς και σε 7 υπαλλήλους εσωτερικής εκμετάλλευσης, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε διαφορετικές έδρες υπηρεσίας: Φολέγανδρος (1), Σίφνος (1), Μύκονος (1), Θήρα (1), Κύθνος (1), Πάρος (1), Μήλος (1).

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αυτοπροσώπως, ή ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στις κατά τόπους διευθύνσεις των ΕΛΤΑ, στην οποία θα επισυνάπτονται το απολυτήριο Λυκείου  (ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ) και το Πιστοποιητικό Γνώσης χειρισμού Η/Υ Ηλικία.

Υπόψιν θα ληφθούν επίσης η Ηλικία (18 – 65), ο Χρόνος ανεργίας, η Εμπειρία, η Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται) και ο Αριθμός ανηλίκων τέκνων.

Δικαιολογητικά:  Φωτοτυπία ταυτότητας, Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού, Αποδεικτικό γνώσης Η/Υ,  Αντίγραφο τίτλου σπουδών, Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, Βεβαίωση ΟΑΕΔ, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Βεβαίωση εμπειρίας.

Ο πρώτος μισθός υπολογίζεται στα €858.

Επίδομα ανηλίκων τέκνων 1 παιδί : €50, 2 παιδιά : €70,  3 παιδιά : €120

Ετικέτες: 

Σχόλια

alex.anag Τετ, 28 Φεβ. 2018 - 15:01

Πρώτος μισθός 858? Κάντε τον 586 μικτά να είστε ακριβείς, οι συμβασιούχοι των ΕΛΤΑ αμοίβονται με τον κατώτατο μισθό, περίπου 492 καθαρά. Εκ πείρας...