Εσωτερικός χώρος λιμένα Ερμούπολης Σύρου

Επούλωση ανοικτών “πληγών”

Εργασίες βελτιωτικού χαρακτήρα εντός του λιμένα Ερμούπολης προγραμματίζονται να υλοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου, προκειμένου αναβαθμιστεί αισθητικά εσωτερικό τμήμα του, από το οποίο και αφαιρέθηκαν οι μικρές νησίδες που υπήρχαν για τον διαχωρισμό των δύο γραμμών διέλευσης οχημάτων, δικύκλων και φορτηγών.

Με την έναρξη των εργασιών ανάπλασης κατά μήκος του παραλιακού μετώπου και καθώς το πλάτος του λιμένα περιορίστηκε, αποφασίστηκε η “διάλυση” των νησίδων, με τις σχετικές ενέργειες ωστόσο, να φέρνουν στην επιφάνεια την ανάγκη υλοποίησης άλλων εργασιών διορθωτικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, μέσω του Λιμενικού Ταμείου Σύρου έχει προβλεφθεί μεταξύ άλλων, η αποκατάσταση του οδοστρώματος και κυρίως των σημείων που βρίσκονταν οι νησίδες, καθώς επίσης και η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με καινούργια, τα οποία όμως θα τοποθετηθούν σε διαφορετικό σημείο. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τα φωτιστικά θα είναι υψηλότερα από τα σημερινά και η θέση τους προβλέπεται στον εσωτερικό χώρο του λιμένα κατά μήκος του νέου τοιχίου που έχει διαμορφωθεί.

Αξίζει να διευκρινισθεί, πως ο ακριβής χρόνος υλοποίησης των συγκεκριμένων παρεμβάσεων δεν έχει οριστικοποιηθεί μέχρι σήμερα, ωστόσο οι εικόνες που παρατηρεί ο κάθε επισκέπτης κατά την άφιξή ή την αναχώρησή του μετρούν ήδη αρκετούς μήνες.