Δήμος Άνδρου

Προς δημοπράτηση παιδικές χαρές στην Άνδρο

  • Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου, 2017 - 06:21
  • /   Eνημέρωση: 18 Οκτ. 2017 - 7:43

Τη δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής και την παραλαβή του έργου «Κατασκευή Παιδικών Χαρών Δήμου Άνδρου», που αφορά τρεις παιδικές χαρές σε Γαύριο, Μπατσί και Χώρα, αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Δήμος Άνδρου μέσα στο προσεχές διάστημα.

Μετά την υπερψήφιση από το Περιφερειακό Συμβούλιο της προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Άνδρου για την κατασκευή των τριών παιδικών χαρών, η δημοτική αρχή προχώρησε στη σύνταξη μελέτης και αναμένεται να υλοποιήσει το έργο, με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, διευκρινίζεται ότι πρόκειται για ανοικτή διαδικασία μέσω της προκήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού, στον οποίο θα δηλώσουν συμμετοχή οι ενδιαφερόμενοι. Στη συνέχεια, θα γίνει η κατακύρωση του έργου στον ανάδοχο με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή. Μόλις προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υπογραφεί η σύμβαση ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες υλοποίησης του έργου.

Στόχος του Δήμου Άνδρου είναι οι τρεις νέες παιδικές χαρές να αποτελέσουν τόπους διασκέδασης και ψυχαγωγίας των παιδιών. Να σημειωθεί ότι η κατασκευή τους θα γίνει με γνώμονα την ασφάλεια, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία και λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων.

 

Ετικέτες: