Ο εμπορικός και βιοτεχνικός πλούτος των Κυκλάδων αποκαλύπτεται

Στοιχεία για τη συγκρότηση των δευτεροβάθμιων συλλογικών οργάνων, τη λειτουργία και την εξέλιξή τους στο χρόνο, καταστατικά και πρακτικά γενικών συνελεύσεων και δ.σ., κατάλογοι μελών, αλλά και η αλληλογραφία με κρατικούς φορείς και ομοσπονδίες παρουσιάζονται στην έκθεση ιστορικών τεκμηρίων σημαντικών επαγγελματικών φορέων στο Επιμελητήριο Κυκλάδων.

Ένα σπουδαίο έργο καταγραφής και ταξινόμησης 1.200 φακέλων αρχειακού υλικού σχετικά με τη δράση της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Κυκλάδων, συνδέσμων και σωματείων που ανήκαν σε αυτήν, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κυκλάδων και της Ένωσης Βιομηχάνων Σύρου.

Το υλικό ταξινόμησαν προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης υπό την επιστημονική ευθύνη και καθοδήγηση του Καθηγητή Ιστορίας και Νεοτέρων Χρόνων του Πανεπιστημίου Κρήτης, Χρήστου Λούκου.

Η έκθεση είναι ο καρπός της συνεργασίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους Νομού Κυκλάδων με το Εμπορικό Επιμελητήριο Κυκλάδων, η οποία ξεκίνησε το 2000, υπό την προεδρεία του αειμνήστου Αντωνίου Κουμαριανού.

Η επιστημονική επιμέλεια της έκθεσης ανήκει στους Χρήστο Λούκο - Αγγελική Ψιλοπούλου - Τάινα Χιέταλα. Την έκθεση επιμελήθηκαν οι κ. Ελπίδα Θεωφανίδου, Μαριάννα Καράλη, Αφροδίτη Κουκή, Ελένη Παπαμακαρίου, Κατερίνα Ρουσουνέλου και Πόπη Σφακιανάκη.

Η ταξινομική ομάδα του 2014 αποτελείται από τους Έρη Ανταλουδάκη- Στέφανοςς Βαμιεδάκη - Γιώργο Γάσια - Ελπίδα Θεωφανίδου- Δημήτρη Κυπριωτάκη- Νίκο Λεωνιδάκη- Αντώνη Μάτσο- Φώτη Ντάγκα- Ελένη Παπαμακαρίου- Στέφανο Ρέγκα- Μαρίνα Χατζηαριστερίδου.