Δημοσιεύσεις

Θέμα Αριθμός Πρωτοκ. Κατηγορία Αριθμός Φύλλου Ημερομηνίαφθίνουσα ταξινόμηση
Περίληψη Απόφασης Τροποποίησης Καταστατικού Σώματείου Περιλήψεις 4799 2018-01-23
Προμήθεια Σωληνών και Εξαρτημάτων Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α Θήρας έτους 2018 93 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4799 2018-01-23
Παραγωγή, Εκτύπωση, Εμφακέλωση και Αποστολή Λογαριασμών Ύδρευσης Αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Θήρας έτους 2017 78 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4799 2018-01-23
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου ΜΠΕ WIND HELLAS θέση 1200306 Πάρος 4968 Ανακοίνωση 4799 2018-01-23
Απάντηση σε αίτημα της Διεύθυνσης Δασών 4883 Ανακοίνωση - Περίληψη 4799 2018-01-23
Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης 2209 Ανακοίνωση - Περίληψη 4799 2018-01-23
Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης 79976 Ανακοίνωση - Περίληψη 4799 2018-01-23
Συντήρηση υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων και αναδευτήρων ΔΕΥΑ Θήρας έτους 2018 85 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4799 2018-01-23
Προμήθεα Σκυροδέματος για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Θήρας έτους 2018 89 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4799 2018-01-23
Προμήθεια Σωληνών και Εξαρτημάτων Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Θήρας έτους 2018 91 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4799 2018-01-23
Περίληψη Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 99 Προκήρυξη Θέσεων 4800 2018-01-24
Περίληψη Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 2 Προκήρυξη Θέσεων 4800 2018-01-24
Παροχή Υπηρεσιών Εφαρμογής της Μεθόδου Βιοεξυγίανσης στις Ε.Ε.Λ. Φηρών, Καμαρίου, Εμπορείου και Καρτεράδου Νήσου Θήρας 95 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4800 2018-01-24
Δωρεά Δωρεές 4801 2018-01-24
Ανακοίνωση - Περίληψη Δ/νσης Δασών 64097 Ανακοίνωση - Περίληψη 4801 2018-01-24
Απάντηση σε αίτηση για λήψη άδειας οικοδομής 2087 Ανακοίνωση 4801 2018-01-24
Συντήρηση οδικού δικτύου Ν. Άνδρου 4174 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4801 2018-01-24
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Πρόσκληση 4799 2018-01-24
Καθαρισμός Υπαίθριων και Εσωτερικών Χώρων του ΑΣΠ Σύρου 50021 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4800 2018-01-24
Ευχαριστήριο Αίαντα Σύρου Ευχαριστήριο 4801 2018-01-24
Ταυτάριθμη Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης 82012 Ανακοίνωση - Περίληψη 4802 2018-01-25
Ταυτάριθμη Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης 82010 Ανακοίνωση - Περίληψη 4802 2018-01-25
Ταυτάριθμη Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης 82165 Ανακοίνωση - Περίληψη 4802 2018-01-25
Ταυτάριθμη Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης 82002 Ανακοίνωση - Περίληψη 4802 2018-01-25
Ταυτάριθμη Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης 82162 Ανακοίνωση - Περίληψη 4802 2018-01-25
Ταυτάριθμη Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης 82000 Ανακοίνωση - Περίληψη 4802 2018-01-25
Ταυτάριθμη Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης 2204 Ανακοίνωση - Περίληψη 4802 2018-01-25
Ταυτάριθμη Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης 82159 Ανακοίνωση - Περίληψη 4802 2018-01-25
Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου Περιλήψεις 4802 2018-01-25
Μνημόσυνο Ιωάννη Τζ. Βαρθαλίτη Μνημόσυνο 4803 2018-01-26
Ταυτάριθμη Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης 12100 Ανακοίνωση - Περίληψη 4803 2018-01-26
Αποκατάσταση Ζημιών Λιμένα Δονούσας Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4803 2018-01-26
Περίληψη Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 Προκήρυξη Θέσεων 4803 2018-01-26
Ταυτάριθμη Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης 75913 Ανακοίνωση - Περίληψη 4803 2018-01-26
Δωρεές Δωρεές 4804 2018-01-29
Μνημόσυνο Στεφανίας Ιωσ. Δουράτσου Μνημόσυνο 4804 2018-01-29
Αναγγελία Γάμου Αναγγελία Γάμου 4804 2018-01-29
Περίληψη Καταστατικού Περιλήψεις 4804 2018-01-29
Προμήθεια Εγκατάσταση και Σύνδεση τριών ψυκτικών μονάδων 906 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4804 2018-01-29
ΜΠΕ Λειτουργία ΥφιστάμενωνΛιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Τήνου 9132 Ανακοίνωση 4804 2018-01-29
Προστασία των ακτών της Περιφέρειας από τη διάβρωση Ανακοίνωση 4804 2018-01-29
Προμήθεια Φορητής Μονάδας Αφαλάτωσης Νήσου Σύρου 2 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4804 2018-01-29
Περίληψη Καταστατικού Περιλήψεις 4804 2018-01-29
Αναγγελία Γάμου Αναγγελία Γάμου 4805 2018-01-30
Γνωστοποίηση Γάμου Γνωστοποίηση Γάμου 4805 2018-01-30
Ευχαριστήριο Στέγης Ανηλίκων Ευχαριστήριο 4806 2018-01-31
Προμήθεια χημικών υλικών αφαλατώσεων ΔΕΥΑ Θήρας 185 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4806 2018-01-31
Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού 1123 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4806 2018-01-31
Ταυτάριθμη Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης 1204 Ανακοίνωση - Περίληψη 4806 2018-01-31
Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Έργων της ΔΕΥΑ Θήρας 183 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4806 2018-01-31

Σελίδες