Δημοσιεύσεις

Θέμα Αριθμός Πρωτοκ. Κατηγορία Αριθμός Φύλλου Ημερομηνίαφθίνουσα ταξινόμηση
Περίληψη Απόφασης 9/2018 Περιλήψεις 4836 2018-03-15
Μνημόσυνο Γεωργίου Α. Περτέση Μνημόσυνο 4837 2018-03-16
Πρόσκληση σε ετήσια Γενική Συνέλευση Πρόσκληση Γεν. Συνελεύσεων 4837 2018-03-16
Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου για Κωνσταντίνο και Πέτρο - Κυριάκο Μπίνα Περιλήψεις 4837 2018-03-16
Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων έτους 2018 2071 Προϋπολογισμοί 4837 2018-03-16
Μνημόσυνο Αλοϊσίου Μαραγκού Μνημόσυνο 4838 2018-03-19
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες έτους 2018 υπαλλήλων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου 43 Απόφαση 4838 2018-03-19
Ευχαριστήριο Νάσου Ιωάννου Αργυρού Ευχαριστήριο 4839 2018-03-20
Μνημόσυνο Μάρκου Ανδρέα Ραβιόλου Μνημόσυνο 4839 2018-03-20
Μεταβίβαση δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού - παραλίας επιφάνειας εξήντα τετραγωνικών μέτρων στο ΒΑΘΥ Σίφνου 929 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4839 2018-03-20
Συνοπτική οικονομική κατάσταση εγκεκριμένου Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Αντιπάρου έτους 2018 677 Προϋπολογισμοί 4839 2018-03-20
Ευχαριστήριο Νάσου Ιωάννου Αργυρού Ευχαριστήριο 4840 2018-03-21
Ταυτάριθμη Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης 2309 Ανακοίνωση - Περίληψη 4840 2018-03-21
Περίληψη Απόφασης 869/11 4840 Περιλήψεις 4840 2018-03-21
Ανακοίνωση Αλλαγής Επωνύμου Ανακοίνωση 4840 2018-03-21
Παροχή Υπηρεσιων για Δαπάνες Φύλαξης Κτιρίων 2500 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4840 2018-03-21
Παροχή Υπηρεσιών για τη Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών Μυκόνου 2543 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4840 2018-03-21
Καθαρισμός του δικτύου αποχέτευσης και λοιπές εργασίες του αποχετευτικού δικτύου Πάρου Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4841 2018-03-22
Περίληψη Απόφασης 11/2018 Περιλήψεις 4841 2018-03-22
Επίβλεψη, επισκευή βλαβών, συντήρηση και καθαρισμός 13 αντλιοστασίων λυμάτων και ΒΙΟΚΑ Οίας 778 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4841 2018-03-22
Μεταφορά κάδων από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α Θήρας 784 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4841 2018-03-22
Προμήθεια Ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α Θήρας 782 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4841 2018-03-22
Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α Θήρας έτους 2018 786 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4841 2018-03-22
Ευχαριστήριο Στέγης Ανηλίκων Ευχαριστήριο 4842 2018-03-23
40ήμερο Μνημόσυνο Νικολάου Γαδ (Φραγκούλης) Μνημόσυνο 4842 2018-03-23
Γνωστοποίηση Γάμου Ρηγούτσος Πέτρος - Στεφάνου Μαρίνα Γνωστοποίηση Γάμου 4842 2018-03-23
Περίληψη Κανονιστικής Απόφασης Περί καθορισμού τέλους - μισθωτικού ανταλλάγματος για τα τμήματα παραχώρησης απλής χρήσης αιγαιλού και παραλίας 2575 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4842 2018-03-23
Μνημόσυνο Δημητρίου Πρίντεζη Μνημόσυνο 4843 2018-03-26
Περίληψη Απόφασης Δ.Σ. 03/2018 Περιλήψεις 4843 2018-03-26
Σίτιση των φοιτητών/τριων του Πανεπιστημίου Αιγαίου από 01.01.2019 έως 31.12.2021 1750 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4843 2018-03-26
Τροποποίηση Καταστατικού Ανακοίνωση 4843 2018-03-26
Δωρεά στη Στέγη Ανηλίκων Δωρεές 4844 2018-03-27
Προμήθεια Καυσίμων για τις Οργανικές μονάδες ΥΠΑ για το έτος 2018 111 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4844 2018-03-27
Γενική Συνέλευση Πρόσκληση Γεν. Συνελεύσεων 4844 2018-03-27
Γενική Συνέλευση Μελών Πρόσκληση Γεν. Συνελεύσεων 4844 2018-03-27
Δωρεές στην Αιμοδοσία Δωρεές 4845 2018-03-28
Ευχαριστήριο Φλώρας Αντ. Ρούσσου Ευχαριστήριο 4845 2018-03-28
Μνημόσυνο Ισιδώρου Τζ. Φρέρη Μνημόσυνο 4845 2018-03-28
Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4845 2018-03-28
Γνωστοποίηση Γάμου Βασιλικού - Κινγκ Γνωστοποίηση Γάμου 4845 2018-03-28
Μίσθωση ακινήτου που θα στεγάσει το ΚΗΦΗ στη Δημοτική Κοινότητα Νάουσας 763 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4846 2018-03-29
Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου για Σοκόλ Κόλα Περιλήψεις 4846 2018-03-29
Προμήθεια Οικοδομικών υλικών, σκυροδέματος και ασφαλτικού υλικού 2965 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4846 2018-03-29
Ευχαριστήριο Στέγης Ανηλίκων Δωρεές 4846 2018-03-29
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Πρόσκληση Γεν. Συνελεύσεων 4847 2018-03-30
Περίληψη της Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 Προκήρυξη Θέσεων 4848 2018-04-02
Ανακοίνωση συγχώνευσης Ανακοίνωση 4848 2018-04-02
Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου για Μπρουνίλντα Περιλήψεις 4849 2018-04-03
Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχου τουριστικής περιοδου Απόφαση 4849 2018-04-03
Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Διακήρυξη αριθμ. 1/ΕΣΠΑ 2017 3657 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4849 2018-04-03

Σελίδες