Δημοσιεύσεις

Θέμα Αριθμός Πρωτοκ. Κατηγορία Αριθμός Φύλλουαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία
ΜΠΕ Δημιουργία Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος 4* στη θέση "Ανδριανούλα ή Βουνίτσος Δ.Κ. Καρτεράδου ν. Θήρας 140937 Ανακοίνωση 140937 2018-10-18
Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Σίφνου 18160 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 18160 2019-02-14
Έγκριση Κανονισμού Δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού Απόσπασμα 5091 2019-03-22
Μνημόσυνο Λουκά Ρούσσου Μνημόσυνο 5091 2019-03-22
Ταυτάριθμη Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης 65791 Ανακοίνωση - Περίληψη 5091 2019-03-22
Ταυτάριθμη Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης 65924 Ανακοίνωση - Περίληψη 5091 2019-03-22
Ταυτάριθμη Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης 74113 Ανακοίνωση - Περίληψη 5091 2019-03-22
Ταυτάριθμη Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης 5880 Ανακοίνωση - Περίληψη 5091 2019-03-22
Περίληψη Επιδοθέντος Εγγράφου για αγνώστου διαμονής Ιωάννη Καλεσάκη Περιλήψεις 5091 2019-03-22
Περίληψη Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού στη θέση Ακρωτήρι Τραγουδιστής του Δήμου Σίφνου 12795 Ανακοίνωση 5091 2019-03-22
Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων έτους 2019 505 Προϋπολογισμοί 5091 2019-03-22
Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού τομέα Ανακοίνωση 5091 2019-03-22
Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου για αγνώστου διαμονής Ειρήνης Καντιώτη Περιλήψεις 5091 2019-03-22
Μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας 3746 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5090 2019-03-21
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του 1ου Νηπιαγωγείου Παροικίας 3741 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5090 2019-03-21
Περίληψη Απόφασης Τροποποίησης Καταστατικού Σωματείου Περιλήψεις 5090 2019-03-21
Αναγγελία Γάμου Καρακατσάνη Κωνσταντίνου και Κρανιώτη Αρετής Αναγγελία Γάμου 5090 2019-03-21
Περίληψη Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 της ΔΕΥΑ Μυκόνου 4601 Προκήρυξη Θέσεων 5090 2019-03-21
Προμήθεια Μονάδας Αφαλάτωσης 119 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5090 2019-03-21
Μνημόσυνο Μανώλη Χατζηαναγνώστου Μνημόσυνο 5090 2019-03-21
Μίσθωση ακινήτου για προσωρινή αποθήκευση ανακυκλώσιμων υλικών Δημοτικής Κοινότητας Αρχιλόχου 3742 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5090 2019-03-21
Μίσθωση ακινήτου για χρήση αποθήκης στη Δημοτική Κοινότητα Νάουσας 3743 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5090 2019-03-21
Εύρεση και αγορά ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Πάρου προς χρήση στάθμευσης 3744 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5090 2019-03-21
Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Νεότητας 3745 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5090 2019-03-21
Μνημόσυνο Άννας Πρίντεζη Μνημόσυνο 5089 2019-03-20
Μελέτες ωρίμανσης του έργου επέκταση του ΧΥΤΑ Πάρου 3288 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5089 2019-03-20
Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων έτους 2019 26 Προϋπολογισμοί 5089 2019-03-20
Περίληψη Τροποποίησης Καταστατικού Σωματείου Περιλήψεις 5089 2019-03-20
Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας 3789 Περιλήψεις 5089 2019-03-20
Περίληψη Προκήρυξης Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Ανάθεσης Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Κυλικείου Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5088 2019-03-19
Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιας Προφορικής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για Παραχώρηση του Ιδιαίτερου Δικαιώματος Χρήσης Τμημάτων Χερσαίας Ζώνης 432 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5088 2019-03-19
Αναγγελία Γάμου Κωνσταντίνου Αναστασίου και Καλυμιώτου Βαρβάρας Αναγγελία Γάμου 5088 2019-03-19
Αναγγελία Γάμου Μουμουτζάκη Μιλτιάδη και Καλαμπαχτασίου Διονυσίας Αναγγελία Γάμου 5088 2019-03-19
ΜΠΕ για μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στη θέση ΠΑΤΕΛΑ Τ.Κ. Πανόρμου Δήμου Τήνου 33630 Ανακοίνωση 5087 2019-03-18
Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας Δήμου Πάρου σε τρίτους με αντάλλαγμα 3228 Απόφαση 5087 2019-03-18
Περίληψη Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2019 3224 Προκήρυξη Θέσεων 5087 2019-03-18
Μίσθωση ακινήτου (αποθήκης) για τις ανάγκες του Επιμελητηρίου Κυκλάδων 3734 Περιλήψεις 5087 2019-03-18
Αναγγελία Γάμου Κασσαλή Παναγιώτη και Φραγκογιάννη Μαρίας Αναγγελία Γάμου 5087 2019-03-18
Έγκριση νέων Περιβαλλοντικών όρων για ενιαία εκμετάλλευση λατομείου παραγωγής αδρανών υλικών στη θέση Καμπί Αγκαιριάς Δ. Πάρου 29169 Ανακοίνωση 5087 2019-03-18
Προμήθεια Χημικών Υλικών Αφαλατώσεων Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας έτους 2019 553 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5087 2019-03-18
Καθορισμός του τέλους για τη χρήση νέου κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην περιοχή Πίσω Λιβάδι της Δ.Κ. Μάρπησσας του Δήμου Πάρου 3134 Απόφαση 5087 2019-03-18
Ευχαριστήριο Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Βάρης - Μάννα Ευχαριστήριο 5086 2019-03-15
Μνημόσυνο Χρήστου Βαμβακούρη Μνημόσυνο 5086 2019-03-15
Μνημόσυνο Μαρίας Δομ. Λομπράνου Μνημόσυνο 5086 2019-03-15
Επισκευή Αναβάθμιση Ανοικτού Δημοτικού Γυμναστηρίου στη θέση "Πευκάκια" Δήμου Σύρου Ερμούπολης 5171 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5086 2019-03-15
Προμήθεια σωληνών και εξαρτημάτων ύδρευσης - αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Θήρας έτους 2019 522 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5086 2019-03-15
Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης λειτουργίας και εκτέλεσης χημικών αναλύσεων μονάδων αφαλάτωσης και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑ Δήμου Θήρας 533 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5086 2019-03-15
Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου για αγνώστου διαμονής ΑΝΔΡΕΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟ Περιλήψεις 5086 2019-03-15
Καθορισμός κοινόχρηστου χώρου για την επιχείρηση Γεωργιάδη Βασιλείου 3062 Απόφαση 5085 2019-03-14
Παροχή υπηρεσιών για την αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5085 2019-03-14

Σελίδες