Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας

Εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου και διαχείριση πλημμυρών

To Τμήμα Επιστημών της Θάλασσσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Jade University of Applied Sciences διοργάνωσαν το θερινό σχολείο με τίτλο «Εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου και διαχείριση πλημμυρών» το διάστημα 17 – 23 Σεπτεμβρίου στη Μυτιλήνη 2017. Τα έξοδα συμμετοχής, μετακίνησης...