Δημοσιεύσεις

Θέμα Αριθμός Πρωτοκ. Κατηγορία Αριθμός Φύλλου Ημερομηνίααύξουσα ταξινόμηση
Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου για Κωνσταντίνο Πεχλιβανίδη Περιλήψεις 5272 2019-12-12
Περίληψη πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα Περιλήψεις 5272 2019-12-12
Διαβίβαση φακέλου μελέτης περιβαλλοντικών όρων του έργου Μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος στη θέση Μονόλιθος Δήμου Θήρας Ανακοίνωση 5272 2019-12-12
Δημοπρασία εύρεσης και μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη αποθηκευτικών αναγκών στην Κοινότητα Νάουσας 20662 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5272 2019-12-12
Πλήρωση μια κενής οργανικής θέσης του κλάδου ΠΕ Καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης στο ΠΕΣΚΤΠΤ 1514 Προκήρυξη Θέσεων 5272 2019-12-12
Ευχαριστήριο Στέγης Ανηλίκων Ευχαριστήριο 5272 2019-12-12
Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος ύδρευσης του δικτύου ύδρευσης Άνω Μεράς της ΔΕΥΑ Μυκόνου 8043 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5271 2019-12-11
Γνωστοποίηση Γάμου για Γαβαλλά Παντελεήμων-Χρήστο και Κόντζογλου Αγγελικής Γνωστοποίηση Γάμου 5271 2019-12-11
Επαναληπτικοί δημόσιοι μειοδοτικοί διαγωνισμοί μεταφοράς ταχυδρομικών αποστολών στις χερσαιές γραμμές Νομού Κυκλάδων Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5270 2019-12-10
Προμνήθεια καλωδίων για τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Θήρας Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5270 2019-12-10
Γνωστοποίηση Γάμου για Γαβαλλά Παντελεήμων-Χρήστο και Κόντζογλου Αγγελικής Γνωστοποίηση Γάμου 5270 2019-12-10
Ψήφισμα ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου για Βασίλειο Καμπουράκη Ψήφισμα 5269 2019-12-09
Αναγγελία Γάμου Νικολάου Ζουγανέλη και Μαρίας Νίκου Αναγγελία Γάμου 5269 2019-12-09
Αθλητικό Κέντρο στη θέση Μαυρομοίρες της ΤΚ Απεράθου-Εκσυχρονισμός Αθλητικού Κέντρου στην ΤΚ Απεράθου 21526 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5269 2019-12-09
Περίληψη απόφασης τροποποίησης καταστατικού σωματείου με την επωνυμία "Αθλητικός Σύλλογος KARAMOLEGKOS TEAM"" Περιλήψεις 5269 2019-12-09
Ευχαριστήριο Στέγης Ανηλίκων Ευχαριστήριο 5269 2019-12-09
Γνωστοποίηση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών Δήμου Άνδρου 13092 Προκήρυξη Θέσεων 5268 2019-12-05
Λήψη απόφασης για την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Σικίνου οικονομικού έτους 2020 Απόφαση 5268 2019-12-05
Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2018 Δήμου Σικίνου Ισολογισμοί 5268 2019-12-05
Πρόσκληση Αλιευτικού Ομίλου Βάρης για τον Άγιο Νικόλαο Πρόσκληση 5268 2019-12-05
Γνωστοποίηση γάμου Πιτσικάλη Δημήτρη και Μαραγκού Σοφίας Γνωστοποίηση Γάμου 5268 2019-12-05
Ανακοίνωση διενέργειας παζαριού της Κάριτας Σύρου Ανακοίνωση 5268 2019-12-05
Προμήθεια υγρών καυσίμων για το έτος 2020 του Δήμου Ιητών Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5267 2019-12-04
Απόσπασμα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σερίφου Απόσπασμα 5267 2019-12-04
Αναγγελία Γάμου Σαγάνη Χαράλαμπου και Αλεξίου Χριστίνας Αναγγελία Γάμου 5267 2019-12-04
Εόρτιος Μνήμη Αγίου Νικολάου Ανακοίνωση 5267 2019-12-04
Πνευματική Μουσική Εκδήλωση της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου Ανακοίνωση 5267 2019-12-04
Ευχαριστήριο Παύλου Χρυσαφίδη Ευχαριστήριο 5267 2019-12-04
Ένταξη σε ενιαία λατομική εκμετάλλευση χώρων στη θέση Προβατάς νήσου Μήλου από την ΕΕΚΟΜ ΑΕ 164004 Ανακοίνωση 5266 2019-12-03
Επέκταση Βιολογικού καθαρισμού αλογομάνδρας Μυκόνου 7962 Περιλήψεις 5266 2019-12-03
Τσιμεντοστρώσεις δρόμων έτους 2019 7948 Περιλήψεις 5266 2019-12-03
Λήψη απόφαση για τον καθορισμό θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στα όρια της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Πάρου για το έτος 2020 19154 Περιλήψεις 5266 2019-12-03
Ευχαριστήριο της Στέγης Ανηλίκων και Εφήβων Ευχαριστήριο 5266 2019-12-03
Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Αιγιάλης Δήμου Αμοργού 5010 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5265 2019-12-02
Εκσυγχρονισμός και επίστρωση με συνθετικό τάπητα περιμετρικού στίβου Δημοτικού σταδίου Μήλου 7940 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5265 2019-12-02
Γνωστοποίηση γάμου Παραμάνη Ευαγγέλου και Milagros Ancheta Idica Γνωστοποίηση Γάμου 5265 2019-12-02
Περίληψη επιδοθέντων δικογράφων για Ευάγγελο Βαμβακούση Περιλήψεις 5265 2019-12-02
Αναγγελία Γάμου Κωτάκη - Ξαγοράρη Αναγγελία Γάμου 5265 2019-12-02
Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών στο λιμένα Γαυρίου Νήσου Άνδρου Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5264 2019-12-02
Έκθεση επίδοσης για Ηλία Ψαθά Ανακοίνωση 5264 2019-12-02
Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό οδικού δικτύου Δήμου Θήρας 13498 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5264 2019-12-02
Τροποποίηση λόγω προσθήκης εγκατάστασης για το Λατομείο μαρμάρων στη θέση Ραχιδι Ζα στο Δήμο Νάξου & Μ.Κ. 11004 Ανακοίνωση 5264 2019-12-02
Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Τήνου 12542 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5264 2019-12-02
Περίληψη ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου Προκήρυξη Θέσεων 5264 2019-12-02
Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού περιοδου 2019-20 Δήμου Σύρου Ερμούπολης 24695 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5264 2019-12-02
Μνημόσυνο Μαρίας Ξαγοράρη Μνημόσυνο 5264 2019-12-02
Πρόσκληση ΦΑΚΕΚ Πρόσκληση 5264 2019-12-02
Θεατρική παράσταση φρερ Ανακοίνωση 5264 2019-12-02
Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2016 του Δήμου Κέας Ισολογισμοί 5263 2019-11-28
Δημοπρασία εύρεσης και μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Νεότητας του Δήμου Πάρου 19307 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5263 2019-11-28

Σελίδες