Δημοσιεύσεις

Θέμα Αριθμός Πρωτοκ. Κατηγορία Αριθμός Φύλλου Ημερομηνίααύξουσα ταξινόμηση
Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας Δήμου Πάρου σε τρίτους με αντάλλαγμα 3228 Απόφαση 5087 2019-03-18
ΜΠΕ για μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στη θέση ΠΑΤΕΛΑ Τ.Κ. Πανόρμου Δήμου Τήνου 33630 Ανακοίνωση 5087 2019-03-18
Καθορισμός του τέλους για τη χρήση νέου κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην περιοχή Πίσω Λιβάδι της Δ.Κ. Μάρπησσας του Δήμου Πάρου 3134 Απόφαση 5087 2019-03-18
Προμήθεια Χημικών Υλικών Αφαλατώσεων Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας έτους 2019 553 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5087 2019-03-18
Έγκριση νέων Περιβαλλοντικών όρων για ενιαία εκμετάλλευση λατομείου παραγωγής αδρανών υλικών στη θέση Καμπί Αγκαιριάς Δ. Πάρου 29169 Ανακοίνωση 5087 2019-03-18
Μίσθωση ακινήτου (αποθήκης) για τις ανάγκες του Επιμελητηρίου Κυκλάδων 3734 Περιλήψεις 5087 2019-03-18
Περίληψη Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2019 3224 Προκήρυξη Θέσεων 5087 2019-03-18
Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου για αγνώστου διαμονής ΑΝΔΡΕΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟ Περιλήψεις 5086 2019-03-15
Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης λειτουργίας και εκτέλεσης χημικών αναλύσεων μονάδων αφαλάτωσης και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑ Δήμου Θήρας 533 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5086 2019-03-15
Προμήθεια σωληνών και εξαρτημάτων ύδρευσης - αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Θήρας έτους 2019 522 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5086 2019-03-15
Επισκευή Αναβάθμιση Ανοικτού Δημοτικού Γυμναστηρίου στη θέση "Πευκάκια" Δήμου Σύρου Ερμούπολης 5171 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5086 2019-03-15
Μνημόσυνο Μαρίας Δομ. Λομπράνου Μνημόσυνο 5086 2019-03-15
Μνημόσυνο Χρήστου Βαμβακούρη Μνημόσυνο 5086 2019-03-15
Ευχαριστήριο Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Βάρης - Μάννα Ευχαριστήριο 5086 2019-03-15
Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός δικηγόρου με έμμισθη εντολή 2007 Προκήρυξη Θέσεων 5085 2019-03-14
Παροχή υπηρεσιών για την αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5085 2019-03-14
Καθορισμός κοινόχρηστου χώρου για την επιχείρηση Γεωργιάδη Βασιλείου 3062 Απόφαση 5085 2019-03-14
Απόφαση Δημάρχου αρ. 27/2019 για ορισμό Αντιδημάρχων Απόφαση 5085 2019-03-14
Απόφαση Δημάρχου αρ. 28/2019 για εντεταλμένο Σύμβουλο Απόφαση 5085 2019-03-14
Ευχαριστήριο Λουκά Ρούσσου Ευχαριστήριο 5085 2019-03-14
Ευχαριστήριο Στέγης Ανηλίκων Ευχαριστήριο 5085 2019-03-14
Ευχαριστήριο Συλλόγου Καρκινοπαθών Ευχαριστήριο 5085 2019-03-14
Ευχαριστήριο Καλομοίρας Ζαχαρίου Ευχαριστήριο 5072 2019-03-14
Προμήθεια επαγγελματικών οχημάτων 507 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5084 2019-03-13
Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού 2019 Προϋπολογισμοί 5084 2019-03-13
Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2017 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2017) Ισολογισμοί 5084 2019-03-13
Συγχαρητήρια Επιστολή Ανακοίνωση 5084 2019-03-13
Αναγγελία Γάμου Ζαγοριανού Ιωάννη και Αλβέρτη Ευαγγελίας - Φωτεινής Αναγγελία Γάμου 5084 2019-03-13
Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου για αγνώστου διαμονής του ΡΙΒΑΡΟΛΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟ Περιλήψεις 5084 2019-03-13
Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Ακινήτων Περιλήψεις 5084 2019-03-13
Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Πάρου έτους 2019 Προϋπολογισμοί 5083 2019-03-12
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Πρόσκληση Γεν. Συνελεύσεων 5083 2019-03-12
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2019 Προκήρυξη Θέσεων 5083 2019-03-12
Γνωστοποίηση Γάμου Γιαμαλάκη Ιωάννη και Μακρυλλού Μαρίας Γνωστοποίηση Γάμου 5083 2019-03-12
Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5083 2019-03-12
Ετήσια Γενική Συνέλευση και Εκλογές Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Σύρου Πρόσκληση Γεν. Συνελεύσεων 5083 2019-03-12
Ευχαριστήριο Ειρήνης Καπέλλα Ευχαριστήριο 5083 2019-03-12
Δωρεές στο Γηροκομείο Αγίου Παντελεήμονα Δωρεές 5083 2019-03-12
Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Κέας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2019-2020 776 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5082 2019-03-08
Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Οτζία Δήμου Κέας 782 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5082 2019-03-08
Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Ποίσσων Δήμου Κέας 779 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5082 2019-03-08
Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών οικισμών Δήμου Κέας 597 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5082 2019-03-08
Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των δικτύων της ΔΕΥΑΠ έτους 2019 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5082 2019-03-08
Γνωστοποίηση Γάμου Βελούδου Ελευθερίου και Βαρθαλίτου Αντωνίας Γνωστοποίηση Γάμου 5082 2019-03-08
ΜΠΕ Μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος, Τσιμεντοσωλήνων και Τσιμεντόλιθων 29950 Ανακοίνωση 5082 2019-03-08
Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου για αγνώστου διαμονής Αντώνιο Μιχάλοβιτς Περιλήψεις 5082 2019-03-08
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 196/7-08-2017 (σημείο ΙΙΙ) Απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 4870 Απόφαση 5082 2019-03-08
Μνημόσυνο Μαρίνου Ανφ. Κολιόπουλου Μνημόσυνο 5082 2019-03-08
Μνημόσυνο Νάσου Ι. Αργυρού Μνημόσυνο 5082 2019-03-08
Μνημόσυνο Αντώνη Αλπμανόπουλου Μνημόσυνο 5082 2019-03-08

Σελίδες