Το σκίτσο της ημέρας

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Περί κυρώσεων"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Απειλεί ο Σουλτάνος"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: «Χωρίς σχόλιο» 

 

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Χωρίς Λόγια"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Εκτός Βουλής"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Καλωσόρισμα"

το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: «Εκλογές 2019» 

 

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Δημοσκοπήσεις"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Μεγάλο άλμα"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Περί λογικής"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Χωρίς λόγια"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: «Περί στόχου» 

 

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Για καλύτερη ζωή"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Σεβασμό"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Στην πλαζ"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Χωρίς λόγια"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: «Περί αναβίωσης» 

 

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Περί ανάπτυξης"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Περί πραγματικής αντιπολίτευσης"

Σελίδες