Σχολικό Συγκρότημα Ξηροκάμπου

Κλείνουν πάλι τα Γυμνάσια λόγω θόλου

  • Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου, 2019 - 20:34
  • 0 Σχόλια

Κλειστό θα παραμείνει το Σχολικό Συγκρότημα Ξηροκάμπου τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου μετά από απόφαση του Δημάρχου Σύρου – Ερμούπολης Γιώργου Μαραγκού.

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.4.27 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ87/7-6-2010 τ.α “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και...