Λιμενικό Ταμείο Μήλου

«Καμπάνα» 15.000 ευρώ

  • Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου, 2016 - 06:13
  • 0 Σχόλια

Την επιβολή διοικητικού προστίμου στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου, ύψους 15.000 ευρώ, αποφάσισε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 30 του Ν. 1650/86 ως ισχύει, του άρθρου 37 του Ν.4042/2012, του...