ακάλυπτοι χώροι

Ο Δήμος Σίφνου για τους ακάλυπτους χώρους

Σύμφωνα με την πυροσβεστική διάταξη αριθ. 04/2012 (ΦΕΚ 1346/Β/25-04-2012): «Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών...