μονάδες

Καθηλωμένα τα υπηρεσιακά οχήματα

Τα σημαντικά προβλήματα που εντοπίζονται καθημερινά στην ομαλή λειτουργία του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, παρέθεσαν σε σχετική επιστολή τους προς το διοικητικό συμβούλιο του ΟΠΑK, οι υπεύθυνοι των μονάδων.

Η μεγάλη καθυστέρηση των εκταμιεύσεων των δόσεων...