«Προσωπικά δεδομένων και επιχειρήσεις»

«Προστασία προσωπικών δεδομένων και επιχειρήσεις»

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, GDPR (General Data Protection Regulation), έχει τεθεί σε εφαρμογή από 25 Μαΐου 2018 και αφορά κάθε φορέα και επιχείρηση που επεξεργάζεται, διαχειρίζεται ή διατηρεί  προσωπικά δεδομένα για τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές ή τους πελάτες της....