Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες

Κατασκευή λιμενικού έργου στην περιοχή Πολλωνίων Ν. Μήλου

 • Χθες - 13:44

ΑΔΑ: 61ΟΩ7ΛΞ-8ΦΖ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΥΠΟΔΟΜΩΝ...

Αριθμός Φύλλου: 
5048

Προμήθεια και εγκατάσταση ΤπΕ

 • Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου, 2019 - 12:41

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

& ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Γ.Ν.Σ. «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ

& ΠΡΩΙΟ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ...

Αριθμός Φύλλου: 
5046

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τριών παιδικών χαρών και κατασκευή μιας νέας παιδικής χαράς Δήμου Μήλου

 • Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου, 2019 - 12:39

ΑΔΑ: ΩΨΕΞΩΚΩ-ΠΞ5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Μήλος: 30/12/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7861

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5046

Προμήθεια ενός χωματουργικού μηχανήματος εκσκαφέα - φορτωτή

 • Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου, 2019 - 12:37

ΑΔΑ: ΨΒΧΡΩΚΩ-ΧΕΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Μήλος: 30/12/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7864

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5046

Βελτίωση και αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων (χρήση 2018-2019)

 • Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου, 2019 - 12:32

AΔΑ: Ψ70ΝΩΗΟ-3ΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Α.Π. Τ.Τ: 893/14-1-...

Αριθμός Φύλλου: 
5045

Προμήθεια Σκυροδέματος και Ασφαλτομίγματος 2019

 • Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου, 2019 - 14:31

ΑΔΑ:7ΔΝ0ΩΗ6-ΕΚΡ

ΑΔΑΜ:18PROC004290137

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Η/...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5036

Εργασίες επισκευής, βελτίωσης και συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα πρότυπα του συστήματος πιστοποίησης, παιδικής χαράς Λιμένα Τήνου

 • Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου, 2019 - 14:14

ΑΔΑ: 75ΩΒΩΗ6-2ΝΛ

ΑΔΑΜ: 18PROC004290806 2018-12-31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΟΜHΣΗΣ ΚΑΙ

...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5036

Επισκευή Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αύλειων Χώρων Πύργου Τήνου

 • Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου, 2019 - 14:11

ΑΔΑΜ: 19PROC0042965492019-

01-02

AΔΑ: 7ΜΖΙΩΗ6-9ΔΨ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΑΙ...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5036

Έργα Αποχέτευσης και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Ποσειδωνίας Δίκτυα Αποχέτευσης Βάρης και Μέγα Γιαλού Ν. Σύρου Α' Φάση

 • Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου, 2018 - 14:15

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΡΟΥ

Αρ. Πρωτ. 21Γ/14.12.2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 235 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 –

Α’ 147...

Αριθμός Φύλλου: 
5029

Εκμίσθωση αναψυκτηρίου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης όρμου Αζολίμνου ν. Σύρου

 • Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου, 2018 - 12:13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3818/28-11-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική...

Αριθμός Φύλλου: 
5028

Σύνταξη απαραίτητων μελετών για την έκδοση άδειας σκοπιμότητας ίδρυσης σφαγείου Δήμου Μήλου

 • Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου, 2018 - 13:08

ΑΔΑ: 6ΞΓ3ΩΚΩ-ΖΙΒ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

∆ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Μήλος: 13/12/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7498

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο «...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5027

Εκμίσθωση κτιρίου στον όρμο Βουρκαρίου (περιοχή Γιαλισκάρι) ν. Κέας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως Αναψυκτήριο

 • Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου, 2018 - 13:04

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3816/28-11-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου προκηρύσσει φανερή προφορική...

Αριθμός Φύλλου: 
5027

Κατασκευή Ποδηλατόδρομου από την Πυροσβεστική μέχρι το πάρκινγκ της Ακτής Μ. Δουράτσου

 • Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου, 2018 - 12:59

ΑΔΑ: 62ΝΚΩΗΟ-70Χ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Έργων Οδοποιίας

Συγκοινωνιών και Αδειών...

Αριθμός Φύλλου: 
5027

Εκμίσθωση τμήματος οικοπέδου εντός δημοτικού ακινήτου στη θέση Βούλιας Δ.Κ.Άνω Σύρου (πρώην λατομείο Δρυμπέτα)

 • Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου, 2018 - 12:56

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Ερμούπολη 14/12/2018

Αρ. Πρωτ.: 26563

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Από το Δήμο Σύρου...

Αριθμός Φύλλου: 
5027

Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό με την Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων Τύπου LED

 • Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου, 2018 - 12:08

ΑΔΑ: Ω8Ρ6ΩΚΚ-07Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Μύκονος, 13-12-2018

Αρ. Πρωτ.: -12343-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5026

Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών για τις ανάγκες του Δήμου

 • Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου, 2018 - 12:49

ΑΔΑ: ΨΩΖ8ΩΗΟ-ΩΙΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ –

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &

...

Αριθμός Φύλλου: 
5025

Βελτίωση Αγροτικής Οδού στην Τ.Κ. Αγίου Αρσενίου

 • Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου, 2018 - 13:40

Βλέπε εικόνα

Αριθμός Φύλλου: 
5022

Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων

 • Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου, 2018 - 11:34

ΑΔΑ: 694ΝΩΚΚ-ΘΨΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Μύκονος, 05-12-2018

Αρ. Πρωτ.: -11883-

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5021

Προμήθεια καυσίμων

 • Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου, 2018 - 12:58

ΑΔΑ: 7ΥΡ4ΩΚΚ-Ζ65

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5020

Προμήθεια Τροφίμων

 • Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου, 2018 - 12:57

AΔΑ: 61ΘΓΩΚΚ-10Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Π.Α.Κ.Ο. ‘Γ.ΑΞΙΩΤΗΣ’» ΚΑΙ...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5020

Σελίδες