Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες

Γήπεδο ποδοσφαίρου 11*11 "ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΚΟΣ" της ΤΚ Χαλκείου. Προμήθεια και Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο.

 • Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2019 - 12:31

ΑΔΑ: 6ΛΞ0ΩΚΗ-6Α7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ

ΚΑΙ Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Νάξος: 04/07/2019

Αριθ. Πρωτ.: 11073...

Αριθμός Φύλλου: 
5166

Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης στεγαζόμενου χώρου στη χερσαία ζώνη λιμένα Τούρλου Μυκόνου με σκοπό την εκμετάλλευση αυτού ως αναψυκτηρίου

 • Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2019 - 12:29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

Μύκονος, 10/07/2019

ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 01ΠΛ/2019...

Αριθμός Φύλλου: 
5166

Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών

 • Πέμπτη, 11 Ιουλίου, 2019 - 13:59

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Δ’ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ.

ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ.

Χανιά, 08 Ιουλ 19

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δνση Προμηθειών & Συμβ. του ΠΒΚ/Δ’ ΚΟΥ...

Αριθμός Φύλλου: 
5165

Μελέτη δρόμου προς Αμμουδι Αρκεσίνης Δ. Αμοργού

 • Δευτέρα, 8 Ιουλίου, 2019 - 12:11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Αριθμ. πρωτ.: 2587

Ημ/νια: 19-6-2019

Κωδικός CPV : 45233120-6

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5162

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Αιγιάλης Αμοργού

 • Παρασκευή, 5 Ιουλίου, 2019 - 14:25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Αριθμ. πρωτ.: 2581

Ημ/νια: 19-6-2019

Κωδικός CPV: 45240000-1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5161

Περίληψη επαναληπρικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού 01ΜΔ/2019 με σφραγισμένες ορισφορές και εν συνεχεία με προφορικές για την ανάδειξη εκμισθωτή για χώρο 250m2 για το Γ.Ν. Σύρου

 • Παρασκευή, 5 Ιουλίου, 2019 - 14:21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

& ΑΙΓΑΙΟΥ

Γ.Ν.Σ. «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ

& ΠΡΩΙΟ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ...

Αριθμός Φύλλου: 
5161

Αύξηση δυναμικότητας και εσδυγχρονισμός του ΒΙΟΚΑ Ερμούπολης Σύρου

 • Παρασκευή, 5 Ιουλίου, 2019 - 14:19

ΑΔΑ: Ψ7ΣΞ465Δ2Θ-5ΥΡ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΡΟΥ

Αρ. Πρωτ. 09/Γ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

(ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 235 ΤΟΥ Ν. 4412/...

Αριθμός Φύλλου: 
5161

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας λιμένων Γαυρίου και Κορθίου

 • Πέμπτη, 4 Ιουλίου, 2019 - 14:00

ΑΔΑ: ΩΒΦ1ΟΡ07-2Κ4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

Τήνος, 3 Ιουλίου 2019

Αρ. Πρωτ.1272

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ...

Αριθμός Φύλλου: 
5160

Προμήθεια ορθοπεδικού υλικού για το χειρουργείο

 • Πέμπτη, 4 Ιουλίου, 2019 - 13:59

AΔΑ: 7ΖΞ5469070-Υ55

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

& ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

& ΑΙΓΑΙΟΥ Γ.Ν.Σ.

«ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ

& ΠΡΩΙΟ»...

Αριθμός Φύλλου: 
5160

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας λιμένων Χ. Άνδρου και Κορθίου

 • Πέμπτη, 4 Ιουλίου, 2019 - 13:57

ΑΔΑ: 63ΗΙΟΡ07-ΔΦΒ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

Τήνος, 3 Ιουλίου 2019

Αρ. Πρωτ.1271

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ...

Αριθμός Φύλλου: 
5160

Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας (μετά από άγονο αποτέλεσμα στη διαδικασία του διαγωνισμού) για την μίσθωση χώρου για χρήση ως χώρου στάθμευσης (Parking) στην Κορησσία Κέας

 • Τετάρτη, 3 Ιουλίου, 2019 - 12:04

AΔΑ: ΩΞ61ΩΕΔ-Θ86

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

Κέα, 2/7/2019

Αρ.Πρωτ.:3019

Περίληψη διακήρυξης

δημοπρασίας για την μίσθωση χώρου...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5159

Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων συσκευασιών μέσω δημοσίων συμβάσεων νήσου Κύθνου για το έτος 2019-2020

 • Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2019 - 12:54

AΔΑ: ΩΡΓΚΩΛ9-ΠΥΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κύθνος, 19/06/ 2019

Αρ. Πρωτ. 1275

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «Δαπάνες...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5150

Εργασίες λειτουργίας ΧΥΤΑ Δήμου Κύθνου για το έτος 2019-2020

 • Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2019 - 12:50

ΑΔΑ: 6ΘΝ0ΩΛ9-2ΦΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κύθνος, 19/06/2019

Αρ. Πρωτ. 1273

ΘΕΜΑ: Εργασίες λειτουργίας ΧΥΤΑ...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5150

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Καυσίμων για το Δήμο Μήλου και τα Νομικά του Πρόσωπα

 • Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2019 - 11:51

ΑΔΑ: 6ΞΓΞΩΚΩ-61Ω

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ: ΣΤΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ KYKΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5148

Συντήρηση συστήματος τηλελέγχου - τηλεχειρισμού δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης ΔΕΥΑ Πάρου

 • Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2019 - 11:46

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δ.Ε.Υ.Α.Π.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Π...

Αριθμός Φύλλου: 
5148

Καθαρισμός αποχετευτικού δικτύου, αντλιοστασίων λυμάτων και ΕΕΛ

 • Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2019 - 11:44

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δ.Ε.Υ.Α.Π.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Π...

Αριθμός Φύλλου: 
5148

Προμήθεια Εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις υπηρεσίες του Δήμου Θήρας

 • Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2019 - 13:17

ΑΔΑ: Ψ624ΩΡΝ-5Ρ1

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ

ΘΗΡΑ, 13-6-...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5147

Προμήθεια 600 κ.μ. αφαλατωμένου πόσιμου νερού ανά ημέρα για τις ανάγκες υδροδότησης του Δημοτικού Διαμερίσματος Φηρών νήσου Θήρας

 • Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2019 - 13:12

ΑΔΑ: ΨΝΖ2ΟΕΨΠ-ΖΡΗ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θήρας Νομού Κυκλάδων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Θήρα:12/06/2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 600 κ.μ.

αφαλατωμένου πόσιμου...

Αριθμός Φύλλου: 
5147

Περίληψη Διακήρυξης της ΔΕΥΑ Μυκόνου

 • Τετάρτη, 12 Ιουνίου, 2019 - 13:10

Βλέπε εικόνα

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5145

Γενική Επισκευή και Συντήρηση Λιμενικών Εγκαταστάσεων Ν. Ίου

 • Τετάρτη, 12 Ιουνίου, 2019 - 13:02

ΑΔΑ: 6Ο6ΥΟΡ5Π-ΝΑΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΥ

Αριθμ. πρωτ.: 629

ΙΟΣ, 10/06/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΡΓΟ...

Αριθμός Φύλλου: 
5145

Σελίδες