Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες

Μίσθωση ακινήτου για αποθήκευση αρχειακού υλικού

 • Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2019 - 12:49

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Ερμούπολη 17/04/2019

Αρ. Πρωτ.: 8402

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το Δήμο Σύρου- Ερμούπολης...

Αριθμός Φύλλου: 
5110

Μίσθωση και Συντήρηση χημικών τουαλετών και τον καθαρισμό δημοτικών τουαλετών Δήμου Πάρου έτους 2019

 • Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2019 - 12:48

AΔΑ: 6Η72ΩΞΓ-ΦΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΔΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5110

Προμήθεια έξι ελαφρών πυροσβεστικών φορτηγών 4x4

 • Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2019 - 12:46

ΑΔΑ: 6ΣΓ7ΟΚΔΠ-4ΝΨ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ

...

Αριθμός Φύλλου: 
5110

Προμήθεια Οχημάτων Δήμου Πάρου

 • Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2019 - 14:07

ΑΔΑ: Ψ790ΞΓ-4ΨΞ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5109

Εύρεση και Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Παιδικού Σταθμού Παροικίας

 • Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2019 - 14:06

ΑΔΑ: Ω3ΙΟΚ94-246

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ...

Αριθμός Φύλλου: 
5109

Εύρεση και Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Π.Σ Νάουσας

 • Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2019 - 14:04

ΑΔΑ: ΩΟΧΨΟΚ94-ΓΒΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ...

Αριθμός Φύλλου: 
5109

Εύρεση και Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Μάρπησσας

 • Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2019 - 14:02

ΑΔΑ: 694ΚΟΚ94-Θ9Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ...

Αριθμός Φύλλου: 
5109

Προμήθεια Νέων Ελαστιχοφόρων Εκσκαφέων - Φορτωτών

 • Τετάρτη, 17 Απριλίου, 2019 - 12:58

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΟΜΗΣΗΣ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5108

Υπηρεσίες Καθαριότητασ Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Άνδρου

 • Τετάρτη, 17 Απριλίου, 2019 - 12:49

AΔΑ: ΩΚ0ΑΩΨΙ-ΩΩΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &

...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5108

Διακήρυξη Φανερής Προφορικής Δημοπρασίας για την απλή παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης Λιμένα Αγίου Ρωμανού

 • Τρίτη, 16 Απριλίου, 2019 - 12:42

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ

ΤΗΝΟΥ - ΑΝΔΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ...

Αριθμός Φύλλου: 
5107

Παραχώρηση αιγιαλού στη Χερσαία ζώνη λιμένα Ίου για δραστηριότητες εκμίσθωσης ομπρελοκαθισμάτων στο Λιμάνι ν. Ίου

 • Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2019 - 13:19

ΑΔΑ: ΩΙΗΤΟΡ5Π-ΤΡΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΥ

Ίος 10/04/2019

Αριθμ. πρωτ. 384

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟΥ ΙΟΥ

Ανακοινώνεται...

Αριθμός Φύλλου: 
5105

Παραχώρηση αιγιαλού στη Χερσαία ζώνη λιμένα Ίου για δραστηριότητες εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής στην Παραλία Όρμου ν. Ίου

 • Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2019 - 13:17

ΑΔΑ: ΨΒΝ6ΟΡ5Π-ΙΛΡ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΥ

Ίος 10/04/2019

Αριθμ. πρωτ.: 385

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΙΟΥ

Ανακοινώνεται ότι στις 23/...

Αριθμός Φύλλου: 
5105

Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Θήρας

 • Πέμπτη, 11 Απριλίου, 2019 - 13:37

AΔΑ: 6ΙΧΙΟΕΨΠ-ΑΡΦ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου

Θήρας Νομού Κυκλάδων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Θήρα: 09/04/2019

Αρ. Πρωτ.: 893/2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:...

Αριθμός Φύλλου: 
5104

Μεταφορά κάδων από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑ Θήρας

 • Πέμπτη, 11 Απριλίου, 2019 - 13:34

AΔΑ: ΩΕΞΑΟΕΨΠ-ΘΙΖ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου

Θήρας Νομού Κυκλάδων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Θήρα: 09/04/2019

Αρ. Πρωτ.: 895/2019

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:...

Αριθμός Φύλλου: 
5104

Αποκομιδή απορριμμάτων από τον οικισμό Νάουσας Δ.Κ. Νάουσας - καθαριότητα οικισμών Δ.Κ. Νάουσας Δήμου Πάρου έτους 2019

 • Τετάρτη, 10 Απριλίου, 2019 - 12:53

AΔΑ: Ω7ΩΞΩΞΓ-Ν40

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΔΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5103

μίσθωση ακινήτου επί της οδού Ν. Μανδηλαρά που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρο στάθμευσης

 • Τετάρτη, 10 Απριλίου, 2019 - 12:51

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Ερμούπολη, 09/04/2019

Αρ. Πρωτ.: 7733

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το Δήμο Σύρου - Ερμούπολης...

Αριθμός Φύλλου: 
5103

Προμήθεια Μεμβρανών Αντίστροφης Όσμωσης ΔΕΥΑ Πάρου

 • Τρίτη, 9 Απριλίου, 2019 - 13:28

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δ.Ε.Υ.Α.Π.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Π...

Αριθμός Φύλλου: 
5102

Προμήθεια Εξοπλισμού Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Άνδρου

 • Τρίτη, 9 Απριλίου, 2019 - 13:23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΟΜΗΣΗΣ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,

Η/Μ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ –...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5102

Σύνδεση Κεντρικού Δικτύου Αγίας Υπακοής με Δίκτυο Αφαλάτωσης

 • Παρασκευή, 5 Απριλίου, 2019 - 13:57

ΑΔΑ: ΩΠ7ΦΩΞΓ-3Β9

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Πρωτ 4409

Πάρος  29/03/...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5100

Σελίδες