Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες

Προμήθεια Μονάδας Αφαλάτωσης

 • Σήμερα - 13:40

ΑΔΑ: ΨΛ4ΝΩ1Ι-ΜΨΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ

Σίκινος, 19/03/2019

Αριθμ. πρωτ. 119

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5090

Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του 1ου Νηπιαγωγείου Παροικίας

 • Σήμερα - 13:31

AΔΑ: 6ΡΨ1ΩΞΓ-0ΤΘ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5090

Μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας

 • Σήμερα - 13:30

ΑΔΑ: 6ΦΙΝΩΞΓ-ΣΑΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5090

Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Νεότητας

 • Σήμερα - 13:28

ΑΔΑ: 6ΠΤ2ΩΞΓ-75Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5090

Εύρεση και αγορά ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Πάρου προς χρήση στάθμευσης

 • Σήμερα - 13:27

ΑΔΑ: ΨΚΠΧΩΞΓ-ΟΗΞ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5090

Μίσθωση ακινήτου για χρήση αποθήκης στη Δημοτική Κοινότητα Νάουσας

 • Σήμερα - 13:25

ΑΔΑ: ΩΔΟΓΩΞΓ-ΚΜΧ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5090

Μίσθωση ακινήτου για προσωρινή αποθήκευση ανακυκλώσιμων υλικών Δημοτικής Κοινότητας Αρχιλόχου

 • Σήμερα - 13:22

ΑΔΑ: ΩΡΒΡΩΞΓ-0Ε6

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5090

Μελέτες ωρίμανσης του έργου επέκταση του ΧΥΤΑ Πάρου

 • Χθες - 13:24

ΑΔΑ: 60Χ8ΩΞΓ-ΥΤΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3288 / 07-03-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ

...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5089

Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιας Προφορικής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για Παραχώρηση του Ιδιαίτερου Δικαιώματος Χρήσης Τμημάτων Χερσαίας Ζώνης

 • Τρίτη, 19 Μαρτίου, 2019 - 12:31

AΔΑ: Ω4ΥΝΟΕ2Ε-6ΓΥ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΘΗΡΑ 15/03/...

Αριθμός Φύλλου: 
5088

Περίληψη Προκήρυξης Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Ανάθεσης Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Κυλικείου

 • Τρίτη, 19 Μαρτίου, 2019 - 12:28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ

...

Αριθμός Φύλλου: 
5088

Προμήθεια Χημικών Υλικών Αφαλατώσεων Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας έτους 2019

 • Δευτέρα, 18 Μαρτίου, 2019 - 12:56

ΑΔΑ: ΩΟΖ0ΟΕΨΠ-3ΥΟ

Δημοτική Επιχείρηση

Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θήρας Νομού Κυκλάδων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Θήρα:15/03/2019

Αρ. Πρωτ.: 553 / 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:...

Αριθμός Φύλλου: 
5087

Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης λειτουργίας και εκτέλεσης χημικών αναλύσεων μονάδων αφαλάτωσης και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑ Δήμου Θήρας

 • Παρασκευή, 15 Μαρτίου, 2019 - 12:06

AΔΑ: Ω0Θ0ΟΕΨΠ-75Π

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου

Θήρας Νομού Κυκλάδων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Θήρα:14/03/2019

Αρ. Πρωτ.: 533 / 2019

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:...

Αριθμός Φύλλου: 
5086

Προμήθεια σωληνών και εξαρτημάτων ύδρευσης - αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Θήρας έτους 2019

 • Παρασκευή, 15 Μαρτίου, 2019 - 12:00

AΔΑ: 6ΜΝΛΟΕΨΠ-03Γ

Δημοτική Επιχείρηση

Ύδρευσης Αποχέτευσης

Δήμου Θήρας Νομού

Κυκλάδων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Σωλήνων

και Εξαρτημάτων Ύδρευσης...

Αριθμός Φύλλου: 
5086

Επισκευή Αναβάθμιση Ανοικτού Δημοτικού Γυμναστηρίου στη θέση "Πευκάκια" Δήμου Σύρου Ερμούπολης

 • Παρασκευή, 15 Μαρτίου, 2019 - 11:45

AΔΑ: Ψ5Γ4ΩΗΟ-6ΛΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και

...

Αριθμός Φύλλου: 
5086

Παροχή υπηρεσιών για την αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης

 • Πέμπτη, 14 Μαρτίου, 2019 - 13:08

ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Π. ανακοινώνει ότι θα...

Αριθμός Φύλλου: 
5085

Προμήθεια επαγγελματικών οχημάτων

 • Τετάρτη, 13 Μαρτίου, 2019 - 13:08

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ

ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ...

Αριθμός Φύλλου: 
5084

Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος στα μικρά νησιά της Περιφέρειας

 • Τρίτη, 12 Μαρτίου, 2019 - 12:56

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ

...

Αριθμός Φύλλου: 
5083

Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Κέας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2019-2020

 • Παρασκευή, 8 Μαρτίου, 2019 - 13:11

AΔΑ: 6ΞΗ5ΩΕΔ-ΡΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

Αρ. Πρωτ.:776/28.02.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

“Προμήθεια Υγρών...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5082

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Οτζία Δήμου Κέας

 • Παρασκευή, 8 Μαρτίου, 2019 - 13:10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 782/28.02.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

για την προμήθεια με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5082

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Ποίσσων Δήμου Κέας

 • Παρασκευή, 8 Μαρτίου, 2019 - 13:09

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

Αρ. Πρωτ. 779/28.02.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

για την προμήθεια με τίτλο:

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5082

Σελίδες