ΣΕΑΝ Κυκλάδων

Συγκρότηση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Το εκλεγέν από τις αρχαιρεσίες της 15ης Μαρτίου 2015, Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑΝ Κυκλάδων , συνήλθε την 17η Μαρτίου 2015, κατόπιν κλήσεως του πλειοψηφούντος Νικολάου Φωτεινιά του Βασιλείου, με θέμα τη συγκρότηση του Δ.Σ. για μία τριετία σε σώμα και την κατανομή αξιωμάτων....