Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Κυκλάδων (Ν.Π.Δ.Δ.)

Συγκρότηση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

  • Τετάρτη, 18 Μαρτίου, 2015 - 18:04

Το εκλεγέν από τις αρχαιρεσίες της 15ης Μαρτίου 2015, Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑΝ Κυκλάδων , συνήλθε την 17η Μαρτίου 2015, κατόπιν κλήσεως του πλειοψηφούντος Νικολάου Φωτεινιά του Βασιλείου, με θέμα τη συγκρότηση του Δ.Σ. για μία τριετία σε σώμα και την κατανομή αξιωμάτων.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα.

Πρόεδρος : Δημήτριος Γρυπάρης του Ιωάννη.

Αντιπρόεδρος: Κων/νος Πιτσικάκης του Ιωάννη.

Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Φωτεινιάς του Βασιλείου.

Ταμίας: Ευάγγελος Δεναξάς του Ιωάννη.

΄Εφορος: Σέργιος Απέργης του Μιχαήλ.

Μέλη: Γεώργιος Παπαμανώλης του Ιωάννη, Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου, Γεώργιος Κάϊλας του Ηρακλή & Μάρκος Κρητικός του Ιωάννη. 

Ετικέτες: