Δήμος Μυκόνου

Προμήθεια αναβάθμιση - προσαρμογή παιδικών χαρών στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ

 • Παρασκευή, 17 Μαΐου, 2019 - 15:33

ΔΑ: ΨΥΠΜΩΚΚ-ΣΨ3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Μύκονος, 16-05-2019

Αρ. Πρωτ.: -4447-

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5127

Περί αιτήματος του Σωματείου Ιδιόκτητων Επιχ/σεων Ενοικιαζομενων Μοτοποδηλάτων & Μοτοσυκλετών του Δήμου Μυκόνου

 • Παρασκευή, 17 Μαΐου, 2019 - 10:12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:Γραφείο

Δημάρχου

Μύκονος, 14/05/2019

Αριθ. Πρωτ.: -4374-

ΘΕΜΑ:...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5126

Αλλαγή επωνύμου από Χαμπίπι σε Χαμπίπης

 • Δευτέρα, 13 Μαΐου, 2019 - 11:16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αριθ. Πρωτ.: τ.τ.4010/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι ο...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5122

Δαπάνες Φύλαξης κτιρίων

 • Δευτέρα, 13 Μαΐου, 2019 - 11:02

ΑΔΑ: 7ΧΙΙΩΚΚ-0ΛΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Μύκονος, 07/05/2019

Αριθ. Πρωτ: -4189-

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5121

Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων για τα έτη 2019-2020

 • Πέμπτη, 2 Μαΐου, 2019 - 13:16

AΔΑ: ΨΚΨΤΩΚΚ-4Γ4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Μύκονος, 30-04-2019

Αρ. Πρωτ.: -3991-

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5116

Πλήρωση μιας θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη του Δημάρχου Π.Ε. Μηχανολόγου - Μηχανικού

 • Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2019 - 13:15

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Mύκονος 11.04.2019

Αριθ..Πρωτ.: -3396-

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Μυκόνου...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5105

Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Μυκόνου για το έτος 2019

 • Παρασκευή, 29 Μαρτίου, 2019 - 11:50

ΑΔΑ: ΨΞ9ΝΩΚΚ-Η91

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Μύκονος, 28/03/2019

Αριθ. Πρωτ: -2857-

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5095

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός δικηγόρου με έμμισθη εντολή

 • Πέμπτη, 14 Μαρτίου, 2019 - 13:09

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Μύκονος, 28-02-2019

Αριθ. Πρωτ.: - 2007 -

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5085

Απόφαση Δημάρχου αρ. 27/2019 για ορισμό Αντιδημάρχων

 • Πέμπτη, 14 Μαρτίου, 2019 - 12:53

ΑΔΑ: 6ΕΧΦΩΚΚ-ΖΙ3

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 27 /2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5085

Απόφαση Δημάρχου αρ. 28/2019 για εντεταλμένο Σύμβουλο

 • Πέμπτη, 14 Μαρτίου, 2019 - 12:50

ΑΔΑ: 6ΓΝΘΩΚΚ-2ΥΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 28 /2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5085

Μίσθωση μηχανημάτων έργου & μεταφορικών μέσων για τα έτη 2018-2020

 • Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου, 2019 - 15:45

AΔΑ: Ω89ΚΩΚΚ-ΙΝ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Μύκονος, 17-01-2019

Αρ. Πρωτ.: -424-

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5047

Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED

 • Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου, 2019 - 15:42

AΔΑ: 6Φ4ΡΩΚΚ-Ξ59

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Μύκονος, 17-01-2019

Αρ. Πρωτ.: -423-

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5047

Περί καθορισμού ύψους δημοτικών τελών οικονομικού έτους 2019

 • Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου, 2018 - 15:36

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Μύκονος, 20.12.2018

Αριθ. Πρωτ.: - 12710-

ΘΕΜΑ: Περίληψη Κανονιστικής Απόφασης «Περί...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5031

Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό με την Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων Τύπου LED

 • Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου, 2018 - 12:08

ΑΔΑ: Ω8Ρ6ΩΚΚ-07Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Μύκονος, 13-12-2018

Αρ. Πρωτ.: -12343-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5026

Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων

 • Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου, 2018 - 11:34

ΑΔΑ: 694ΝΩΚΚ-ΘΨΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Μύκονος, 05-12-2018

Αρ. Πρωτ.: -11883-

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5021

Προμήθεια καυσίμων

 • Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου, 2018 - 12:58

ΑΔΑ: 7ΥΡ4ΩΚΚ-Ζ65

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5020

Προμήθεια Τροφίμων

 • Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου, 2018 - 12:57

AΔΑ: 61ΘΓΩΚΚ-10Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Π.Α.Κ.Ο. ‘Γ.ΑΞΙΩΤΗΣ’» ΚΑΙ...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5020

Μίσθωση μηχανήματος θρυμματιστή - τεμαχιστή ογκοδών, αστικών και βιομηχανικών απορριμμάτων με χειριστή για διάστημα 6 μηνών

 • Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου, 2018 - 12:25

ΑΔΑ: 97Ν2ΩΚΚ-ΔΣ8

ΑΔΑΜ:

18PR0C004096574

2018-11-29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Μύκονος, 29/11/2018

Αριθ. Πρωτ.: -11698...

Πελάτης: 
Αριθμός Φύλλου: 
5018

Απόφαση Δημάρχου υπ' αριθμ. 211/2018

 • Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου, 2018 - 12:56

ΑΔΑ: ΩΠΒΩΩΚΚ-ΧΚΚ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 211/2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5012

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

 • Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου, 2018 - 12:52

Βλέπε εικόνα

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5012

Σελίδες