εκμετάλλευση

Ασφυκτικά τα περιθώρια

Την ανάκληση της υπό έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά στην απευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού στους δήμους για το τρέχον έτος, ζητά η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, καθιστώντας σαφές ότι ο κίνδυνος μη ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών εντός των προβλεπόμενων...