Σύλλογος Στήριξης Κ.Υ. - Γ. Νοσοκομείου Θήρας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση

Ο Δήμος Θήρας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Στήριξης Κ.Υ. - Γ. Νοσοκομείου Θήρας διοργανώνουν εκπαιδευτικό σεμινάριο μαθητών και ενηλίκων με θέμα την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση.

Το εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το...