Πρωτοβουλία Παιδικής Βιβλιοθήκης

"Τα Χριστούγεννα θυμόμαστε το βιβλίο μέσα στην Παιδική Βιβλιοθήκη"

Ένας χρόνος λειτουργίας της Παιδικής Βιβλιοθήκης χωρίς να προστεθούν νέες ημέρες λειτουργίας, χωρίς ακόμα να δανειζόμαστε βιβλία και χωρίς να υποστηρίζεται ο ρόλος και ο χαρακτήρας της, αφού λειτουργεί περισσότερο ως εργαστήρι κάθε είδους και λιγότερο ως βιβλιοθήκη. Η Πρωτοβουλία για την Παιδική...