αποκαταστάσεις δρόμων

Συντήρηση οδικού δικτύου και ασφαλτοστρώσεις

Ο Δήμος Πάρου μεριμνώντας για την ασφαλή μετακίνηση και απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων, το τελευταίο διάστημα έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις αποκατάστασης του ασφαλτικού οδοστρώματος και συντήρησης του δημοτικού οδικού δικτύου σε όλο το νησί.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Τεχν....