Απόφαση

Με την υπ' αριθμ. 24/2019 απόφαση του, το Συμβούλιο της Δ.Κ. Ερμούπολης

 • Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2019 - 12:52

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Με την υπ’ αριθμόν 24/2019 (ΑΔΑ: 6ΝΙΣΩΗΟ-ΕΣΞ) απόφαση του, το Συμβούλιο...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5150

Λήψη απόφασης χορήγησης παράτασης προθεσμίας δήλωσης ορθών στοιχείων ακινήτων

 • Πέμπτη, 6 Ιουνίου, 2019 - 12:05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου με την με αριθ. 97/2019 απόφασή του με θέμα: «Λήψη απόφασης χορήγησης παράτασης προθεσμίας δήλωσης...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5141

Λήψη απόφασης χορήγησης παράτασης προθεσμίας δήλωσης ορθών στοιχείων ακινήτων

 • Πέμπτη, 6 Ιουνίου, 2019 - 12:05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου με την με αριθ. 97/2019 απόφασή του με θέμα: «Λήψη απόφασης χορήγησης παράτασης προθεσμίας δήλωσης...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5141

Ορισμός Αντιδημάρχου Τουρισμού

 • Παρασκευή, 22 Μαρτίου, 2019 - 13:26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

Σέριφος: 15/03/2019

Αριθμ.αποφ: 25/2019

ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχου Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5091

Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας Δήμου Πάρου σε τρίτους με αντάλλαγμα

 • Δευτέρα, 18 Μαρτίου, 2019 - 13:03

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Πάρος, 7-3-19

Αριθμ. πρωτ.: 3228

Περίληψη απόφασης 50/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου με θέμα: «Παραχώρηση του...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5087

Καθορισμός του τέλους για τη χρήση νέου κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην περιοχή Πίσω Λιβάδι της Δ.Κ. Μάρπησσας του Δήμου Πάρου

 • Δευτέρα, 18 Μαρτίου, 2019 - 12:59

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Πάρος 6-3-19

Αριθμ. πρωτ.: 3134

Περίληψη απόφασης 52/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου με θέμα: «Καθορισμός του...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5087

Καθορισμός κοινόχρηστου χώρου για την επιχείρηση Γεωργιάδη Βασιλείου

 • Πέμπτη, 14 Μαρτίου, 2019 - 12:57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Πάρος 5-3-19

Αριθμ. Πρωτ.: 3062

Περίληψη απόφασης 51/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου με θέμα: «Καθορισμός...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5085

Απόφαση Δημάρχου αρ. 27/2019 για ορισμό Αντιδημάρχων

 • Πέμπτη, 14 Μαρτίου, 2019 - 12:53

ΑΔΑ: 6ΕΧΦΩΚΚ-ΖΙ3

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 27 /2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5085

Απόφαση Δημάρχου αρ. 28/2019 για εντεταλμένο Σύμβουλο

 • Πέμπτη, 14 Μαρτίου, 2019 - 12:50

ΑΔΑ: 6ΓΝΘΩΚΚ-2ΥΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 28 /2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5085

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 196/7-08-2017 (σημείο ΙΙΙ) Απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

 • Παρασκευή, 8 Μαρτίου, 2019 - 12:43

p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; }p.western { font-family: "Liberation Serif","Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5082

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Δήμου Κύθνου για το έτος 2019

 • Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου, 2019 - 13:42

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Κύθνος, 4/01/2019

Θέμα: «Καθιέρωση

υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Δήμου Κύθνου για το έτος 2019».

...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5075

3η Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 101/2017 (σημείο Ε) Απόφασης Δημάρχου, περί εκ νέου ορισμός εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, βάσει του νέου ΟΕΥ του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

 • Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου, 2019 - 12:10

ΑΔΑ:ΩΤΖ5ΩΗΟ-7ΞΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Ερμούπολη...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5073

Καθιέρωση υπερωριακής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας στο μόνιμο προσωπικό του Δήμου Μήλου για το έτος 2019

 • Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου, 2019 - 13:09

Βλέπε εικόνα

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5067

Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες έτους 2019 υπαλλήλων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

 • Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου, 2019 - 12:52

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Αριθ. Πρωτ: 01

Ερμούπολη:10/01/2019

ΘΕΜΑ: Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας,...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5065

Συντελεστές τελών και επιβολής δικαιωμάτων για το οικονομικό έτος 2019

 • Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου, 2019 - 13:21

Βλέπε εικόνα

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5057

Απόφαση Κανονιστικού περιεχομένου 573/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

 • Τρίτη, 29 Ιανουαρίου, 2019 - 12:53

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5054

Αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών του Δήμου Άνδρου

 • Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου, 2018 - 14:12

Βλέπε εικόνα

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5032

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους

 • Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου, 2018 - 15:55

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

Σίφνος, 19-12-2018

Αριθ. πρωτ.: 5181

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

(Αριθ. Απόφασης 276/...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5031

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους

 • Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου, 2018 - 15:53

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

Σίφνος, 19-12-2018

Αριθ. πρωτ.: 5175

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

(Αριθ. Απόφασης 274/...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5031

Καθορισμός συντελεστών των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμου Φολεγάνδρου για το οικονομικό έτος 2019

 • Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου, 2018 - 12:11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

Φολέγανδρος 08/11/2018

Θέμα: Καθορισμός

συντελεστών των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμου Φολεγάνδρου για...

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5028

Σελίδες