κάρτα κοινωνικής αλληλεγγύης

Ενημέρωση του Δήμου Πάρου για την κάρτα κοινωνικής αλληλεγγύης

 Ο Δήμος Πάρου, στηρίζοντας τις ευπαθείς ομάδες και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες τους, αποφάσισε να προβεί στην έκδοση Δημοτικής Κάρτας Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ειδικότερα στους κατόχους της κάρτας θα παρέχονται ανά περίπτωση:

  • Μερική απαλλαγή από τα Δημοτικά

  • ...