Ισολογισμοί

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2013 Δήμου Σερίφου

 • Σήμερα - 11:47

Βλέπε εικόνα

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5414

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2018 Δήμου Κύθνου

 • Πέμπτη, 21 Μαΐου, 2020 - 13:53

Βλέπε εικόνα

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5371

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2018 Δήμου Θήρας

 • Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου, 2019 - 14:02

Βλέπε εικόνα

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5277

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2018 Δήμου Σικίνου

 • Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου, 2019 - 12:30

Βλέπε εικόνα

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5268

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2016 του Δήμου Κέας

 • Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου, 2019 - 13:34

Βλέπε εικόνα

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5263

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2018 Δήμου Πάρου

 • Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου, 2019 - 12:55

Βλέπε εικόνα

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5236

Ισολογισμός της 31η Δεκεμβρίου 2011 - 1η Δημοτική Αρχή (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2011) του Δήμου Σερίφου

 • Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου, 2019 - 14:50

Βλέπε εικόνα

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5220

Ισολογισμός Έναρξης 01/01/2011 του Δήμου Σερίφου

 • Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου, 2019 - 13:27

Βλέπε εικόνα

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5218

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2016 (1/1-31/12/2015) ΔΛΤ Τήνου - Άνδρου

 • Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2019 - 12:51

Βλέπε εικόνα

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5110

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2016 (1/1-31/12/2015) ΔΛΤ Μυκόνου

 • Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2019 - 13:59

Βλέπε εικόνα

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5109

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (1/1-31/12/2015) ΔΛΤ Μυκόνου

 • Τετάρτη, 17 Απριλίου, 2019 - 12:51

Βλέπε εικόνα

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5108

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014 (1/1-31/12/2014) ΔΛΤ Μυκόνου

 • Τρίτη, 16 Απριλίου, 2019 - 12:38

Βλέπε εικόνα

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5107

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2013 (1/1-31/12/2013) ΔΛΤ Μυκόνου

 • Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2019 - 13:45

Βλέπε εικόνα

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5106

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2012 (1/1-31/12/2012) ΔΛΤ Μυκόνου

 • Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2019 - 13:13

Βλέπε εικόνα

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5105

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2011 (1/1-31/12/2011) ΔΛΤ Μυκόνου

 • Πέμπτη, 11 Απριλίου, 2019 - 13:29

Βλέπε εικόνα

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5104

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2017

 • Δευτέρα, 1 Απριλίου, 2019 - 12:17

Βλέπε εικόνα

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5096

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2017 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2017)

 • Τετάρτη, 13 Μαρτίου, 2019 - 13:05

Βλέπε εικόνα

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5084

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015)

 • Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου, 2018 - 14:19

Βλέπε εικόνα

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5029

Σελίδες