Προϋπολογισμοί

Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων έτους 2019 Δήμου Τήνου

 • Παρασκευή, 29 Μαρτίου, 2019 - 11:48

Βλέπε εικόνα

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5095

Συνοπτική οικονομική κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δήμου Ιητών έτους 2019

 • Τρίτη, 26 Μαρτίου, 2019 - 12:31

Βλέπε εικόνα

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5092

Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων έτους 2019

 • Παρασκευή, 22 Μαρτίου, 2019 - 13:20

Βλέπε εικόνα

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5091

Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού 2019

 • Τετάρτη, 13 Μαρτίου, 2019 - 13:07

Βλέπε εικόνα

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5084

Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Πάρου έτους 2019

 • Τρίτη, 12 Μαρτίου, 2019 - 13:15

Βλέπε εικόνα

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5083

Λήψη απόφασης για την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Σικίνου οικονομικού έτους 2019

 • Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου, 2018 - 12:33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ

Δημοτικό Συμβούλιο

Σίκινος, 29/11/2018

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τη «Λήψη απόφασης για την...

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
5018

Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού-Απολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Πάρου για το έτος 2017

 • Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου, 2018 - 12:19

Βλέπε εικόνα

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
4996

Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού 2018 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου

 • Δευτέρα, 30 Ιουλίου, 2018 - 14:31

Βλέπε εικόνα

Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
4929

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων για το έτος 2018

 • Τρίτη, 5 Ιουνίου, 2018 - 10:03

Βλέπε εικόνα

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
4889

Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Ιητών έτους 2018

 • Παρασκευή, 4 Μαΐου, 2018 - 12:03

Βλέπε εικόνα

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
4869

Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού

 • Πέμπτη, 5 Απριλίου, 2018 - 13:10

Βλέπε εικόνα

Πελάτης: 
Κατηγορία: 
Αριθμός Φύλλου: 
4851

Σελίδες