μελέτη αξιοποίησης

Πρόταση πολυτελούς αξιοποίησης

Ο σχεδιασμός για την τουριστική αξιοποίηση του στρατοπέδου Ζαφείρη παίρνει πιο συγκεκριμένη μορφή, σύμφωνα με την μελέτη που ολοκλήρωσε το αρμόδιο μελετητικό γραφείο και η πλήρης παρουσίαση της οποίας πρόκειται να γίνει στο προσεχές δημοτικό συμβούλιο.

Το μεγαλύτερο μέρος του στρατοπέδου...