δίκτυο ύδρευσης Κέας

Αίτημα χρηματοδότησης για το δίκτυο ύδρευσης Ποισσών

Κατατέθηκε εχτές στο Υπουργείο Εσωτερικών αίτημα χρηματοδότησης για την κατασκευή του δικτύου ύδρευσης των Ποισσών από πρόγραμμα για τέτοιου είδους έργα. Ο φάκελος περιλαμβάνει την εγκεκριμένη και πρόσφατα επικαιροποιημένη μελέτη του προγραμματισμένου έργου.

...