Προσέλκυση ειδικευμένων γιατρών σε άγονες και νησιωτικές περιοχές

Κίνητρα προσέλκυσης ιατρικού προσωπικού

  • Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου, 2019 - 06:23

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αναγνωρίζοντας τη δυσκολία πλήρους κάλυψης των κενών θέσεων ιατρικού προσωπικού στις δημόσιες δομές των άγονων και νησιωτικών περιοχών, αναζητεί μια νέα δέσμη κινήτρων, πέραν αυτών που έχουν ήδη δοθεί (επίδομα 400 ευρώ σε αγροτικούς γιατρούς που υπηρετούν σε περισσότερα από 400 άγονα περιφερειακά ιατρεία, προσαύξηση της προϋπηρεσίας, υποχρεωτική μετάθεση μετά από 5ετή θητεία σε δομή του ΕΣΥ που είναι σε καθεστώς άγονου Α΄ κτλ) για την προσέλκυση ειδικευμένων γιατρών στα ΚΥ και τα νοσοκομεία αυτών των περιοχών.

Μια τεκμηριωμένη εισήγηση από Ομάδα Εργασίας που συστήνεται άμεσα, θα διευκολύνει τη θεσμοθέτηση ενός πλέγματος επιπλέον οικονομικών-επιστημονικών- βαθμολογικών κινήτρων προσέλκυσης γιατρών και θα συμβάλλει στο αναγκαίο αίσθημα «υγειονομικής ασφάλειας» των τοπικών κοινωνιών στα δυσπρόσιτα, ορεινά και νησιωτικά μέρη.  

Ως μέλη της επιτροπής ορίστηκαν:

1. Γεώργιος Αντύπας, Υποδιοικητής της 2ης Υ.Π.Ε.

2. Δημήτριος Κωστακιώτης, Υποδιοικητής της 6ης Υ.Π.Ε.

3. Κώστας Κατσιγιαννόπουλος, Πρόεδρος Ένωσης Ιατρών Ε.Σ.Υ. Λήμνου.

4. Ανάργυρος Μαργιόλης, Διευθυντής Κ.Υ. Αερόπολης.

5. Αναστασία Καβακλιώτου, Συνταγματάρχης, ως εκπρόσωπος του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

6. Αγγελίνα Χατζοπούλου, συνεργάτης του Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

7. Μαρία Μιχάκου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας.

8. Μαρία Βαμβουρέλλη, Επιστημονική Συνεργάτης του Υπουργού Υγείας.

9. Παναγιώτης Τζανετής, Πρόεδρος του ΕΚΑΒ.

Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Δημήτριος Κωστακιώτης.

Χρέη Γραμματέως της Ομάδας θα ασκεί η Ζαχοπούλου Βασιλική, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Προϊσταμένη του Τμήματος Ιατρών ΕΣΥ της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας.

Η θητεία της Ομάδας Εργασίας θα είναι δίμηνη, αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης.