Προγραμματική σύμβαση, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού με το Δήμο Αμοργού, για την κατασκευή σύγχρονου γηπέδου 5x5 στα Κατάπολα

Ώθηση στην ανάπτυξη του αθλητισμού

Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, συνάπτει ο Δήμος Αμοργού, για την κατασκευή ενός σύγχρονου υπαίθριου γηπέδου 5x5, στην περιοχή των Καταπόλων.

Η Σύμβαση σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση, η οποία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμοργού, υπογράφεται στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την ενίσχυση και αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης στον τομέα του αθλητισμού και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, που σκοπό έχει να βοηθήσει τους ΟΤΑ.

Με τον τρόπο αυτό τους δίνεται η δυνατότητα να γίνουν φορείς της αθλητικής, πολιτιστικής και κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης του τόπου, αλλά και να αποκτήσουν τις απαραίτητες υποδομές για τη σωστή και οργανωμένη επιστημονικά και με σύγχρονα μέσα ανάπτυξη του αγωνιστικού αθλητισμού και της άθλησης των πολιτών γενικότερα.

Ο Δήμος Αμοργού, ο οποίος διαθέτει ισχυρό έμψυχο υλικό και αντίστοιχη παρουσία σε όλα τα αθλήματα, αποφάσισε να ζητήσει από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού την ενίσχυση και ανάπτυξη της αθλητικής υποδομής του Δήμου, προβαίνοντας στη βελτίωση των συνθηκών γύμνασης των χρηστών των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εξάλλου, εκφράζοντας την διακηρυγμένη επιθυμία και δέσμευσή της να παρέχει έμπρακτα βοήθεια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε να αποκτήσει τις απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση των προπονητικών και αγωνιστικών αναγκών και θέλοντας ταυτόχρονα να δώσει περαιτέρω ώθηση στην ανάπτυξη της αθλητικής υποδομής, ενέταξε στο πρόγραμμά της, τις εργασίες κατασκευής του γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5.

Ο Δήμος Αμοργού, στην κυριότητα του οποίου ανήκει η παραπάνω αθλητική εγκατάσταση (γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5), σε συνεργασία με την Γ.Γ. Αθλητισμού, προγραμματίζει την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5*5 υπαίθριου αθλητικού κέντρου Καταπόλων Δήμου Αμοργού Νομού Κυκλάδων». Με το προτεινόμενο έργο κατασκευάζονται όλες οι απαραίτητες υποδομές και εγκαταστάσεις για την δημιουργία ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 5*5 στα Κατάπολα Αμοργού. Θα εκτελεστούν όλες οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, επιχώσεις, φορτοεκφορτώσεις, συμπυκνώσεις εδάφους κτλ) για την διαμόρφωση της υπόβασης επί της οποίας θα τοποθετηθεί ο συνθετικός χλοοτάπητας του γηπέδου, ενώ θα κατασκευαστούν και όλα τα απαραίτητα έργα για την καλή απορροή του γηπέδου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της FIFA (οριζόντια και κάθετη απορροή, διαμόρφωση κλίσεων, κανάλια απορροής ομβρίων, σχάρες κτλ).

Θα εκτελεστούν όλες οι εργασίες περίφραξης και ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου κι επίσης θα τοποθετηθούν μεταλλικές κερκίδες με πλαστικά καθίσματα και δίχτυ επιστέγασης.

Γενικά θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες ώστε το γήπεδο να είναι έτοιμο, μετά την παράδοσή του, να δεχτεί τον χλοοτάπητα και τις εστίες.

Ο συνθετικός χλοοτάπητας, οι εστίες (γκολπόστ), οι πάγκοι και τα στέγαστρα των αναπληρωματικών και οι σημαίες των κόρνερ θα γίνουν με προμήθεια στα πλαίσια σύμβασης του Δήμου Αμοργού με την ΠΝΑ στο πλαίσιο συνάφειας με άλλα έργα.

Για τις παραπάνω εργασίες υπάρχει ήδη οριστική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης.

Το Υπουργείο χρηματοδοτεί το έργο σε ποσοστό 50 % του προϋπολογισμού/του συνολικού εγκεκριμένου ύψους χρηματοδότησης και αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής μέχρι του ύψους των εγκεκριμένων πιστώσεων, ήτοι τη διενέργεια των πληρωμών στους δικαιούχους αναδόχους του έργου με την προσκόμιση όλων των νόμιμων παραστατικών στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Για τις πληρωμές ορίζεται υπεύθυνος λογαριασμού ο φορέας υλοποίησης του έργου, ήτοι ο Δήμος Αμοργού, ο οποίος αναλαμβάνει την καταβολή και του υπόλοιπου 50% της δαπάνης.

Ετικέτες: