Συγκρότηση σε σώμα της νέας Δ.Ε. του Τμήματος Κυκλάδων της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ

  • Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2019 - 19:34

Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Κυκλάδων της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Αττι-κήςόπως προέκυψε από τις εκλογές της 13ηςΜαρτίου 2019.

Η σύνθεση της νέας Δ.Ε. όπως ψηφίστηκε ομόφωνα, έχει ως εξής:

  • Πρόεδρος: Χάρης Ζεπάτος,Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου)
  • Αντιπρόεδρος: Δαβίδ Διακοδημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός (Δήμος Σύρου –Ερμούπολης)
  • Γεν. Γραμματέας: Σπυριδούλα Τζουμακίδη, Αρχιτέκτων Μηχανικός (Αποκ/μένηΔιοίκηση Αιγαίου)
  • Ταμίας: Δέσποινα Βουλγαρίδου,Αρχιτέκτων Μηχανικός (Δήμος Σύρου –Ερμούπολης)
  • Μέλος: Ευαγγελία Σακελλαρίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός (Δήμος Σύρου –Ερμούπολης)